18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: Oral kontraseptif bir ilacın (Desolett) sıçan dişi genital sistemi üzerine histolojik etkileri
Danışman: Aytekin Özer
Alan: Histoloji ve Embriyoloji
Üniversite: Uludağ Üniversitesi
Tarih: 1988 - 1993
Yüksek Lisans Tez: 2.Yüksek Lisans: Sıçan glandula thyroiea'sının innervasyonu ve parankima hücrelerine ilişkin ışık mikroskobik bulgular; 1.Yüksek Lisans: Orthoptera, Lepidoptera ve Hymenoptera ordo örneklerinde retroserebral endokrin sistemin morfolojisi
Danışman: 2.Yüksek Lisans Tez danışmanı: Şahin Sırmalı; 1.Yüksek Lisans Tez Danışmanı: Semahat Geldiay
Alan: 2. Yüksek Lisans:Morfoloji (Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji) 1.Yüksek Lisans: Biyoloji
Üniversite: 2.Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi; 1.Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi
Tarih: 2.yüksek Lisans:1984; 1.Yüksek Lisans: 1981 - 2.Yüksek Lisans: 1987; 1.Yüksek Lisans: 1984
Lisans : Fen Fakültesi/Biyoloji
Üniversite: Ege Üniversitesi
Tarih: 1977 - 1981