11 Aralık 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Comparison of Collagen Cross-Linking and Amniotic Membrane Transplantation in an Experimental Alkali Burn Rabbit Model.", Subasi S, Altintas O, Yardimoglu M, Yazir Y, Karaman S, Rencber SF, Kavram K., Cornea, 36, 9, (2017)
 • "Ticagrelor Attenuates Apoptosis of Lung and Myocardial Cells Induced by Abdominal Aorta Ischemia/Reperfusion", Findik O, Kunt AT, Yazir Y, Yardimoğlu M, Yilmaz SG, Aydin U, Rençber SF, Baris O, Balci C, Isbir T., In vivo, May-June; 30 (3), 243-249, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The evaluation of the levels of histology self-efficacy beliefs of students of dentistry faculty. ", Aytekin, Aysegul; Osmani, Liridona Adili; Aytekin, Mehmet Hamdi; Yazir, Yusufhan; Yilmaz, Melda Yardimoglu., ERPA International Congresses on Education (ERPA) Location: Sarajevo, BOSNIA & HERCEG Date: JUN 02-04, 2016 Sponsor(s): ERPA ERPA INTERNATIONAL CONGRESSES ON EDUCATION 2016 (ERPA 2016) Book Series: SHS Web of Conferences Volume: 31; DOI: 10.1051/shsconf/20163101013. http://www.shs-conferences.org/about-the-journal, 31, Article Number: UNSP 01013, (2016)
 • "Metaphors About Histology Education in Medical Students", Ayşegül AYTEKİN, Mehmet Hamdi AYTEKİN, Yusufhan YAZIR, Kübra KAVRAM, Rabia TAŞDEMİR, Hümeyra Selenay FURAT RENÇBER, Melda YARDIMOĞLU YILMAZ, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET); The Turkish Online Journal of Educational Technology(Endeks: ERIC).Special issue for INTE 2015. http://www.tojet.net/volumes/v14i2.pdf, September 2015, Special Issue for INTE 2015; ISSN: 2146-57242, 352-356, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Investigation of the Protectıve Effect on the Rat Lung Tissue of Enoxaparin and Ticagrelor Pretreatment Against Ischemıa-Reperfusion Injury", Melda Yardimoglu, Yusufhan Yazir, Selenay Furat Rençber, Kubra Kavram, Orhan Findik, Atike Tekeli Kunt, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018) Abstract Book, International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences www. EurasianBioChem.org, , 541, (2018)
 • "Vücut Kitle İndekslerine Göre Normal, Fazla Kilolu, Obez IVF Kadın Hastaların Yumurta Toplama İşlemi(OPU) Sonrası Granüloza Hücrelerinde Leptin, Ghrelin İmmunfloresan Ekspresyonlarının İncelenmesi Ve Gebelik Durumu İle İlişkisinin Araştırılması (S.65)", Elif Gelenli Dolanbay, Melda Yardımoğlu Yılmaz, Birol Vural, Murat Kasap, Ahmet Yiğit Çakıroğlu, Cell & Tissue Biology Research Turkish Histology and Embryology Association (Official Publication of the Turkish Society of Histology and Embryology) www.ctbiol.com , 14th National Histology and Embryology Congress, Volume 6 / 2018 Supplement, 141-143, (2018)
Devamı »

Dersler

 • Embriyonik gelişimde kök hücreler, Kök Hücre ve Gen Tedavileri A.U.M.,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • İleri Embriyoloji-I, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Genel İnsan Embriyolojisi, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Diyabetik sıçan deney modelinde farklı tedavi yöntemlerinin karaciğer dokusu üzerine etkilerinin histolojik ve biyokimyasal yöntemlerle incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • Metotreksat Uygulanan Sıçanlarda Aposinin’in Testisler Üzerindeki Etkilerinin Biyokimyasal ve Histolojik Olarak İncelenmesi.
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Atorvastatin’in diyabetik sıçan ovaryumları üzerinde etkilerinin incelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
Devamı »