23 Nisan 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "ÖZDEMİR MEHMET (2017). BOSNALI ABDULLAH EFENDİ’NİN ”ŞERH-İ BEYT-İ MESNEVΔSİ. The Journal of Academic Social Science Studies(62), 171-181., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7297 (Yayın No: 3795533)", , , , , (2017)
 • "ÖZDEMİR MEHMET (2017). BAĞDATLI ABDÜLAZİZ ÂSIM’IN TÜRKÇE DİVAN’ININ SONUNDA BULUNAN MESNEVΒNİN ON SEKİZ BEYİT ŞERHİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 368-382.", , , , , (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "ÖZDEMİR MEHMET (2016). MESNEVÎ ŞARİHİ DERVÎŞ MUHAMMED ŞİFÂYΒNİN BİYOGRAFİSİ HAKKINDA BİLİNMEYEN BAZI HUSUSLAR. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 957-968., Doi: 10.14527/ 9786053186557 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)", , , , , , (2018)
 • "ÖZDEMİR MEHMET (2017). ŞEBİSTÂN-I HAYÂL ŞERHİ’NİN NASÎHAT FASLINDA TASAVVUFİ ANLAMLARIYLA ELE ALINAN KAVRAMLAR VE ŞARİHİN MUHATABA MESAJI. OSMANLI EDEBÎ METİNLERİNİN ANLAM DÜNYASI (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)", , , , , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • TASAVVUFI MERTEBELER Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • DİVAN EDEBİYATINDA NESİR , Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • SÖZ DİZİMİ VE CÜMLE ÇEŞİTLERİ, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »