17 Temmuz 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Non-isothermal crystallization kinetics of Poly (butylene succinate)(PBS) nanocomposites with different modified carbon nanotubes", Yarıcı Tugay, Kodal Mehmet, Ozkoc Guralp, Polymer, 146, 361-367, (2018)
 • "Long- and short-term stability of plasticized poly(lactic acid): Effects of plasticizers type on thermal, mechanical and morphological properties", Kodal Mehmet, Sirin Humeyra, Ozkoc Guralp, Polymer Bulletin, DOI: 10.1007/s00289-018-2388-9, , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Farklı katkı maddeleri ile hazırlanan polipropilen kompozit malzemelerin ısıl yaşlandırılması sonucu mekanik özelliklerinin incelenmesi", "Öğr.Gör.Mehmet KODAL","Doç.Dr.Enver DEMİRHAN, PAGEV, 112, 134-144, (2011)
 • "Lastik Karışımlarında Yaşlanma Etkilerinin İncelenmesi", Yrd.Doç.Dr.Nurhan VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.Şeyda POLAT Öğr.Gör.Mehmet KODAL , PAGEV, 106, 124-128, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Çapraz bağlanmış lineer düşük yoğunluklu polietilen/oktaizobütil POSS nanokompozitlerinin şekil hafıza özelliklerinin incelenmesi", Biçer E., Kurt Demir G., Kodal M., Özkoç G., 29. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, Türkiye, 10-14 Eylül , , , , (2017)
 • "Oktadekanol ile modifiye edilmiş karbon nanotüp/poli(bütilen süksinat) nanokompozitlerinin izotermal olmayan kristalizasyon kinetiğinin incelenmesi", Yarıcı T., Kodal M., Özkoç G, 6. Fiziksel Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 15-18 Mayıs , , , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • ENDÜSTRİYEL KİMYA, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • ENDÜSTRİYEL KİMYA, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • PROJE I, Kimya,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Poli(bütilen suksinat) nanokompozitlerinde moleküler ağırlığın kristalizasyon kinetiğine etkilerinin İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Yeni Nesil Turbo Bağlantı Parçalarının Başarımını Arttıracak POSS Aşılı Silikon Kauçuk Reçetesi Geliştirilmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Plastikleştirilmiş veya plastikleştirilmemiş Poli(laktik asit)/POSS nanokompozitlerinin fiziksel özellikleri ve izotermal olmayan kristalizasyon davranışının incelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »