20 Mart 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Analgezic effects of ultrasound-guided transverse abdominis plane block using different volume and concentrations of local analgesics after laporoskopic cholecsystectomy", Şahin Ayça Sultan,Ay Necmiye,Şaşmaz Nuri Alper,KOCABAŞ MEHLİKA,DEMİRARAN YAVUZ,DERBENT ABDURRAHİM, Journal of International Medical Research, , , (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Çok kriterli karar verme yöntemleri ve karayolu şantiye yeri seçimine ilişkin bir uygulama", KARABIÇAK ÇAĞIN,BOYACI ALİ İHSAN,KOCABAŞ MEHLİKA,ÖZCAN BURCU, Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 13, 106-121, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "BİR ÜRETİM SİSTEMİNDE MAKİNA YATIRIM KARARININ SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Yrd. Doç. Dr. Burcu Özcan Türkkan, Arş. Gör. Çağın Karabıçak, Arş. Gör. Mehlika Kocabaş Akay, Erdinç Topluca, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017, , , (2017)
 • "A RESEARCH ABOUT PREDICTION ON GENDER DISCRIMINATION RELATED TO ENGINEERING", Yrd. Doç. Dr. Burcu Özcan Türkkan, Arş. Gör. Çağın Karabıçak, Arş. Gör. Mehlika Kocabaş Akay, Elif Ecem Çeltek, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017, 6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017, , , (2017)
Devamı »

Projeler

 • COSME
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Engelli Öğrenciler için Erişilebilirliğinin sağlanması.
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Kadın ve Erkek Antropometrik Ölçüleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »