20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Erişkin ön kol diyafiz kırıklarının tedavisinde 3.5 mm dinamik kompresyon plağı uygulamasının radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi", Buluç, L., Tosun, B., Gündeş, H., Arpacı, A., Çırpıcı, Y., Çatan, H, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum II, , , 218, (2005)
Tez:
Ulusal-
2) "Dizde sinovyal hemanjiyom: olgu sunumu", Müezzinoğlu, S., Buluç, L., Kurtgöz, B., Alıcı, T., Müezzinoğlu, B, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum II, 19. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,, , 209-210, (2005)
Tez:
Ulusal-
3) "Menisküs dikişi yapılan hastalarda iyileşme sonrası fonksiyonel durum", Müezzinoğlu, S., Buluç, L., Arpacı, A., Alıcı, T., Köroğlu, A, , Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum II, , 203, (2005)
Tez:
Ulusal-
4) "Yüksek yerleşimli erişkin kalça çıkıklarında kısaltma ile kalça protezi uygulaması", Buluç, L., Tolun, U., Alıcı, T., Kurtgöz, B., Müezzinoğlu, S, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum II, , , 127, (2005)
Tez:
Ulusal-
5) "Karpal tünel sendromunda ameliyat öncesi ve sonrası klinik ve nörofizyolojik bulgular korelasyon göstermektedir- uzun dönem takip sonuçları", Buluç, L., Gündeş, H., Çırpıcı, Y., Arpacı, A., Tosun, B., Aydın, A., Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum II, , , 60-61, (2005)
Tez:
Ulusal-
6) "Hiperbarik oksijen tedavisinin distraksiyon osteogenezisi üzerine etkileri (hayvan çalışması)", Kurtgöz, B., Müezzinoğlu, S., Buluç, L., Kocatürk, M., Müezzinoğlu, B., Körpınar, Ş, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum II, , , 50, (2005)
Tez:
Ulusal-
7) "Radiocarpal Volar Subluxation After Distal Radial Epiphysis Growth Arrest Treated by Ilizarov Method: case report", Buluç, L., Kurtgöz, B., Arpacı, A., Tosun, B., Gündeş, H, , 3rd Meeting of the ASAMI International İstanbul, , 404, (2004)
Tez:
Uluslararası-
8) "Ruptured Baker’s cyst mimicking compartment syndrome", Buluç, L., Kurt, H., Müezzinoğlu, S, , 2003 ISAKOS Congress, Auckland, Yeni Zelanda, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
9) "Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasında tibial tünel genişlemesinin fonksiyonel sonuçlara etkisi", Çırpıcı, Y., Buluç, L., Kurtgöz, B., Müezzinoğlu, S, , 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İstanbul, ss-174, 379, (2003)
Tez:
Ulusal-
10) "El bileği patolojilerinin tedavisinde proksimal sıra rezeksiyon artroplastisinin orta dönem sonuçları", Kurt, H., Buluç, L., Gündeş, H., Ergüner, H, , 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi İstanbul, ss-164, 358, (2003)
Tez:
Ulusal-
11) "Taze dondurulmuş banka allogrefti tecrübemiz", Tosun, B., Buluç, L., Alıcı, T., Köroğlu, A., Işıkkent, A., Müezzinoğlu, S, , , p-gen 161, 161, (2003)
Tez:
Ulusal-
12) "Gunston tipi diz protezinin revizyonu nedeniyle olgu sunumu", Buluç, L., Memişoğlu, K., Kurtgöz, B., Çatan, H., Müezzinoğlu, S, , , p-arp-034, 34, (2003)
Tez:
Ulusal-
13) "B-PT-B otogrefti ile ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda tibial tünel genişlemesi", Çırpıcı, Y., Buluç, L., Kurtgöz, B., Müezzinoğlu, S, , 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Antalya, , OP-74, (2002)
Tez:
Ulusal-
14) "Extensive exposure for intraarticular knee fractures: a new technique", Müezzinoğlu, S., Gündeş, H., Memişoğlu, K., Buluç, L, , 2001 ISAKOS Congress, Montreux İsviçre, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
15) "Effects of diclofenac and intraarticular morphine/bupivacaine on postarthroscopic pain control", Gürkan, Y., Kılıçkan, L., Buluç, L., Müezzinoğlu, S., Toker, K., The International Monitor, 16th Annual ESRA Congress Londra, 9, 104, (1997)
Tez:
Uluslararası-
16) "Diklofenak ve intraartiküler morfin ve bupivakainin postartroskopik ağrı tedavisindeki etkileri", Gürkan, Y., Kılıçkan, L., Buluç, L., Müezzinoğlu, S., Toker, K, , 31. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Bursa, 158, 449-450, (1997)
Tez:
Ulusal-