21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2012 | Tez Konusu: Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Wagner Evre 4-5 Ayak Yaraları Nedeniyle Yapılan Major Amputasyonların Retrospektif Değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Ümit Gök
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2009 | Tez Konusu: Aşil tTendon Tamiri Yapılan Sıçanlarda Geç Dönem Sıçan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaının Tendon Rerüptürü Üzerine Etkisi (deneysel çalışma)
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Özgür Selek
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2005 | Tez Konusu: “Çocuk Deplase Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”,
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Ayhan Arpacı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2005 | Tez Konusu: “Diz Hareket Kısıtlılıklarında Modifiye Judet Kuadrisepsplastisi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi”
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Tuğrul Alıcı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti