9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "dersnotu", , dersnotu, , , (2018)
Tez:
2) "Facebook Usage of Turkish Football Federation Spor Toto Super League Sports Teams Supporters", Atalı, L., Çoknaz, D. , International Journal of Education and Research, 2(2), 1-16, (2014)
Tez:
3) "Spor Tesisleri ve Alanlarının Deprem Sonrası Afet Hizmetlerine Yönelik Kullanımı", Atalı, L., Sertbaş, K., MEGARON / Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 9(1), 14-18, (2014)
Tez:
4) "Social Networking Sites Usage of Students Studying in the S.P.E.S.", Atalı, L., Sertbaş, K., Akkuş, Z. , Choregia Sport Management International, SMIJ, 10(1), 45-56, (2014)
Tez:
5) "Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği)", Doğu, G., Kardaş, N. & Atalı, L. , Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 97-111, (2013)
Tez:
6) "Teknoloji İle Bütünleştirilmiş Fiziksel Aktivite Uygulaması “ERGOFİS”", Atalı, L. , Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar, Hizmetler ve Ürünler Dergisi, 7(45), 42-45, (2013)
Tez:
-
7) "Üniversite Liglerine Katılan Sporcuların Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı", Atalı, L., Karacan, Ç. , Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 217-226, (2013)
Tez:
8) "A Research on Individual Innovativeness Level of Football Referees (Kocaeli Region Case)", Atalı, L., Sertbaş, K. , Turkish Journal of Sport an Exercise, 15(3), 18-21, (2013)
Tez:
9) "E-devlet ve Spor", Atalı, L., Sertbaş, K., Gönener, A. , Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 6(1), 38-43, (2006)
Tez:
10) "Türkiye’deki Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Web Sayfalarının İncelenmesi", Atalı, L., Sertbaş, K. , Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 6(1), 4-16, (2006)
Tez:
11) "Sporda Gönüllü İnsan Kaynakları Organizasyonu, Türkiye İçin Uygulama Örneği.", Sertbaş K., Atalı L., Taşkıran Y.,Gönener A. , Ege Üniversitesi Performans Dergisi, 2, 21-28, (2004)
Tez:
-
12) "Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Kullanma Durumlarının İncelenmesi", Atalı L., Gönener A., Sertbaş K., Taşkıran Y. , Spormetre, 1(2), 129-132, (2003)
Tez:
13) "Sport Rehabilitation Program After Natural Disaster, Turkey 1999” ", Sertbaş K., Atalı L., Taşkıran Y. , A Quarterly Journal Of Physical Education, Sport, Sport For Disabled and Rehabilitation, 46, 499, (2002)
Tez: