22 Haziran 2018 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Evaluation of Effect of Topical Tacrolimus Treatment on Herpetic Stromal Keratitis in a Rat Mode. ", Erdem Eris, Nursen Yüksel, Dilara Pirhan, Aynur Karadenizli, Mehmet Aslan, Gülçin Gacar, Gülay Erman, Cansu Subası, Hüseyin Uzuner, Demir Kürsat Yıldız, Erdal Karaöz. , Eye & Contact Lens Journal , 42(3), 163–170, (2016)
Tez:
2) "Bronş Lavajının Endobronşiyal Lezyonu Olan Hastalarda Tanısal Değeri ", Serap Argun Barış, Esra Kuşlu Uçar, Tuğba Önyılmaz, Gonca Doğru, Haşim Boyacı, Kürşat Yıldız, Sevgiye Kaçar Özkara, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, İKSST Derg , 8(3):149-153, 2016doi:10.5222/iksst.2016.149, , (2016)
Tez:
-
3) "Tongue carcinoma with endobronchial metastasis: a rare case", Başyiğit I, Boyaci H, Uçar EK, Yildiz K, Bariş SA, Yildiz F., Acta Clin Croat, 53(4), 483-6., (2014)
Tez:
-
4) "Interobserver Agreement Among Histological Patterns and Diagnosis in Lung Adenocarcinomas.", Urer HN, Ahiskali R, Arda N, Batur S, Cınel L, Dekan G, Fener N, Firat P, Geleff S, Oz B, Ozlük Y, Yildiz K, Yilmazbayhan ED, Zeren H, Uysal A., Türk Patoloji Dergisi, Feb 27, doi: 10.5146/tjpath.2014.01231, (2014)
Tez:
-
5) "Coexisting Papillary and Clear Renal Cell Carcinoma in the Same Kidney", "Murat Ustuner","Busra Yaprak", "Kerem Teke, "Seyfettin Ciftci", "Mucahit Kart", "Kursat Yildiz", "Melih Culha", Case Reports in Urology, doi.org/10.1155/2014/575181, Epub 2014 Aug 10, (2014)
Tez:
6) "Multifocal extra nodal involvement of diffuse large B-cell lymphoma", "Devrim Çabuk", "Y. Taha Güllü", "İlknur Başyiğit", "Özgür Açıkgöz", " Kazım uygun", "Kürşat Yıldız", "Füsun Yıldız", Case Reports in Pulmonology, ID 794642 dx.doi.org/10.1155/2013/794642, , (2013)
Tez:
7) "Prevention of recurrent nephrogenic adenoma of the bladder by intravesical heparin therapy. ", Ozkan Levend, Ozkurkcugil Cuneyd, Yildiz, Kursat , Nobel Medicus, 9(1), 113-114 , (2013)
Tez:
-
8) "The effect of locally applied TGF-beta3 on wound healing and stenosis development in tracheal surgery. ", Elicora A, Liman ST, Yegin BA, Akgül AG, Eroglu H, Yildiz K, Topcu S, Ozer C. , Respiratory Care, , , (2013)
Tez:
-
9) "Üniversiteler ve memleketimiz", "Kürşat Yıldız", Pişmaniye, , , (2013)
Tez:
-
10) "Lymphangioma circumscriptum-like presentation of breast carcinoma.", Bayramgürler D, Demirsoy EO, Doğan N, Yıldız K, Utkan Z, Indian J Dermatol Venereol Leprol, 78(1), 121, (2012)
Tez:
-
11) "Üniversitelerimizde Bologna Süreci", "Kürşat Yıldız", Pişmaniye, 33, 36-38, (2012)
Tez:
-
12) "Böbrek hücreli kanser evrelemesi: 2010 TNM sınıflandırma sistemi ve Türkiye geçerliliği ", "Dr. Tayyar Alp Özkan", "Dr. Kürşat Yıldız", "Dr. Özdal Dillioğlugil", Üroonkoloji Bülteni, 11(3), 206-211, (2012)
Tez:
13) "Nadir görülen böbrek tümörleri ve patolojisi", Dr. Kürşat Yıldız, Üroonkoloji Bülteni, 11(3), 246-251, (2012)
Tez:
14) "Deneysel korneal neovaskülarizasyon modelinde topikal Bevasizumab, Etanercept ve her iki ilacın kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması", "Özdemir Özdemir", "Özgül Altıntaş", "Levent Altıntaş", Demir Kürşat Yıldız", "Ender Şener", "Nurşen Yüksel", Türkiye Klinikleri J Oftalmoloji, 21(4), 211-219, (2012)
Tez:
-
15) "Primary Malignant Melanoma of the Ovary: Case Report and Review of the Literature. ", "Nazlı Demir Gök", "Kürşat Yıldız", "Aydın Çorakçı" , Turk Patoloji Derg., 27(2), 169-172, (2011)
Tez:
-
16) "Angioleiomyoma of the scrotal wall.", "Levent Özkan", "Cüneyt Özkürkçügil", Nazlı Demir Gök", "Alp Özkan", "Kürşat Yıldız", J Chin Med Assoc, 74(6), 275-6, (2011)
Tez:
-
17) "Two Cases of Different Types of Porokeratosis: Improvement with Acitretin Treatment. : ", Mine Gökdemir, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Yıldız, Rebiay Kıran. , TURKDERM. , 45(2, 107-110, (2011)
Tez:
-
18) "Conventional vs. endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration in the diagnosis of mediastinal lymphadenopathies.", "Zeliha Arslan","Ahmet Ilgazlı", "Meryem Bakır", Kürşat Yıldız", "Salih Topçu", Tuberk Toraks, Jun;59(2), 153-7, (2011)
Tez:
-
19) "Böbrek tümörlerinin patolojik sınıflandırmasında güncel gelişmeler", "Kürşat Yıldız", Üroonkoloji Bülteni, 3, 86-90, (2011)
Tez:
-
20) "Persistan Eritema Multiforme", Dilek Bayramgürler, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Demir Yıldız, Turkderm , 45 , 210-12, (2011)
Tez:
-
21) "Asitretin Tedavisiyle Düzelen İki Farklı Tipte Porokeratoz Olgusu", Mine Gökdemir, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Yıldız, Rebiay Kıran, TURKDERM, 45(2): 107-110 . 2011; 45(2): 107-110, , (2011)
Tez:
-
22) "Ischemia modified albumin levels following mild closed head trauma in the rat", "Tuncay Çolak", "Can Duman", "Belgin Bamaç", "Adem Aydın", "Aydın Özbek", "Kürşat Yıldız", "Ümit Biçer", Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(4), 1171-6, (2010)
Tez:
-
23) "Pseudoepitheliomatous Hyperplasia in Mycosis Fungoides", "Dilek Bayramgürler", "Kürşat Yıldız", "Evren Odyakmaz Demirsoy", "Cengiz Erçin", "Rebiay Kıran", Trakya Üniv Tıp Fak Derg, 27(4), 424-427, (2010)
Tez:
-
24) "Itrackonazole yanit veren primer kutanoz blastomikoz: olgu sunumu / Primary cutaneous blastomycosis responding to ltraconazole: case report ", Akturk, Sikar, Aysun; Aslan, Nursad Ciftci; Kiran, Rebiay; Yildiz, Kursat Demir, Turkish Journal of Dermatology. , 4(3), 81-3 , (2010)
Tez:
-
25) "Böbrek tümörlerinde moleküler sınıflandırma: Tanı ve tedavide yeni olanaklar", Kürşat Yıldız, Üroonkoloji Bülteni, 3, 44-48, (2009)
Tez:
-
26) "Böbrek hücreli karsinomlarda histolojik tip, çekirdek derecesi ve patolojik evrelemenin sağkalım ile ilişkisi, ", Evrim Kuş, Kürşat Yıldız, "Özdal DİLLİOĞLUGİL", Türk Patoloji Dergisi, 25(3), 071-077, (2009)
Tez:
27) "Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Steroid Tedavisinin Sonuçları. ", "Erkan Dervişoğlu", "E. Arısoy Altun", "Betül Kalender", "Ahmet Yılmaz", "Kürşat Yıldız", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. , 17(2), 69-73, (2008)
Tez:
-
28) "Pigmente fungiform papilla", Dr. Dilek Bayramgürler, Dr. Aysun Aktürk, Dr. Nurşad Çiftçi, Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Rebiay Kıran, Türkiye Klinikleri J Dermatoloji, 17, 129-132, (2007)
Tez:
-
29) "Çocukluk çağı böbrek kitleleri", Dr. Kürşat Yıldız, Dr. Gupse Turan, Üroonkoloji Bülteni, 2, 12-18, (2007)
Tez:
30) "Localized vocal cord amyloidosis", "Ayşe Cefle", "Ayşen Yazıcı", "Kazım Sepetçigil", "Kürşat Yıldız" , Eur J Gen Med, 4(1), 36-38, (2007)
Tez:
-
31) "Annular elastolytic giant cell granuloma: Case report. ", Aysun Aktürk, Nilgün Bilen, Metin Yavuz, Kürşat D. Yıldız, Rebiay Kıran. , TURKDERM , 41(3), 101-104, (2007)
Tez:
-
32) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 1996-2003 yılları arasında başvuran deri kanseri olguları ", AYSUN AKTÜRK, KÜRŞAT D YILDIZ, NİLGÜN BİLEN, DİLEK BAYRAMGÜRLER, REBİAY KIRAN, MURAT ONYEDİ , Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi , 16(2), 44-49, (2006)
Tez:
-
33) "Malignant fibrous histiocytoma of the vulva: a case report. ", Vural B, Ozkan S, Yildiz K, Corakci A, Gurbuz Y. , Arch Gynecol Obstet. , 273(2), 122-5, (2005)
Tez:
-
34) "Xanthogranulomatous pyelonephritis in a child presenting with cutaneous fistula. ", Yıldız K, Köse N, Özdamar S. , Aegean Pathology Journal (Ege Patoloji Derneği e-dergi), 2, 77-79, (2005)
Tez:
-
35) "The Pathologic Spectrum of Prolapsus Uteri: Histopathologic Evaluation of Hysterectomy Specimens", "Bahar Müezzinoĝlu", "Emek Doĝer", "Demir Kürşat Yildiz", Journal of Gynecologic Surgery. September , 21(3), 133-135. doi:10.1089/gyn.2005.21.133., (2005)
Tez:
-
36) " Liken planusda Enoxaparinin etkinliğinin klinik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi. ", Yaşar Ş, Mansur T, Göktay F, Yıldız K, Özkara S., T Klin Dermatoloji, 14, 136-141, (2004)
Tez:
-
37) "Servikofasyal aktinomikoz: Olgu sunumu. ", Kara B, Gülleroğlu K, Yıldız K, Anık Y, Üstündağ E, Sarper N, Arısoy ES. , İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), 18(4), 533-537, (2004)
Tez:
-
38) "Akral vitiligoya eşlik eden tek taraflı aksiller akantozis nigrikans ", FATİH GÖKTAY, A TÜLİN MANSUR, SEVİL GÜNDÜZ, KÜRŞAT YILDIZ , Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi , 38(2), 143-145, (2004)
Tez:
-
39) "Eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi: bir olgu sunumu ", A TÜLİN MANSUR, ZEHRA AŞİRAN SERDAR, ZELİHA KILIÇ, İKBAL E AYDINGÖZ, KÜRŞAT YILDIZ , Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 14(1), 38-43, (2004)
Tez:
-
40) "Yineleyen ateş ve asimetrik eritem atakları: Ailesel Akdeniz Ateşi’nin olağandışı bir görünümü. ", 22. Mansur T, Göktay F, Gündüz S, Kocaayan N, Yıldız K, T Klin İmmünol Romatol , 2, 82-87, (2003)
Tez:
-
41) "Multinodüler guatr hastalarındaki mikrokarsinoma riski", Okay E, Cantürk Z, Özkara SK, Yıldız K, Arslan B, Cantürk Z, , Ulusal Cerrahi Dergisi, 19(2), 101-105, (2003)
Tez:
-
42) "Kocaeli bölgesinde izlenen kadın genital sistemi tümörleri (1996-2002).", Özkara SK, Gürbüz Y, Müezzinoğlu B, Erçin C, Yıldız K. , Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 9(1-2), 17-23, (2003)
Tez:
-
43) "Mal de Maleda’lı iki kardeş.", Gündüz S, Mansur T, Pekcan Ş, Yıldız K. , T Klin Dermatoloji , 13, 46-49, (2003)
Tez:
-
44) "Postpemfigus akantomata: ayrı bir antite sayılabilir mi?", TÜLİN MANSUR, SEVİL GÜNDÜZ, NURHAN KOCAAYAN, ZELİHA KILIÇ, KÜRŞAT YILDIZ , Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi , 37(4), 285-289, (2003)
Tez:
-
45) "Tükrük bezi ince iğne aspirasyon sitolojisi (39 Olguda sito-histopatolojik korelasyon)", Özkara SK, Yıldız K. , Türk Patoloji Dergisi, 18(3-4), 35-38, (2002)
Tez:
-
46) "Yumuşak doku ve kemik ince iğne aspirasyon sitolojisi (56 Olguda sito-histopatolojik korelasyon)", Özkara SK, Müezzinoğlu B, Yıldız K. , Türk Patoloji Dergisi, 18(3-4), 39-43, (2002)
Tez:
-
47) "Servikovaginal smear tarama programımızın Bethesda-2001 ışığında beş yıllık retrospektif değerlendirmesi (10 598 Olguda 110 sito-histopatolojik korelasyon) ", Özkara SK, Yıldız K. , Patoloji Bülteni, 19(3), 119-124, (2002)
Tez:
-
48) "Juvenil ksantogranülom ve nörofibromatozis birlikteliği", Gündüz S, Mansur T, Aydıngöz İE, Göktay F, Yıldız K. , Lepra Mecmuası , 33(3-4), 147-51, (2002)
Tez:
-
49) "İyot duyarlılığı gösteren ve dapsona cevap veren bir veziküler pemfigoid olgusu", Mansur T, Gündüz S, Göktay F, Yıldız K. , Turk J Dermatopathol , 11, 8-12, (2002)
Tez:
-
50) "Eğitim kadrolarının dağılımı, seçimi ve işlevleri", Yıldız K. , İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 38(1-2), 103-110, (2000)
Tez:
-
51) "Ofloksasin ve perfloksasinin rat spermatogenezis üzerine etkileri (Deneysel çalışma)", Tarhan F, Yıldız K, Peremeci F, Ergen M, Kuyumcuoğlu U. , Türk Üroloji Dergisi, 25(2), 127-30, (1999)
Tez:
-
52) "HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİNDE 5 YILLIK MALİGN MELANOM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ", İKBAL E AYDINGÖZ, KÜRŞAT YILDIZ, BARIŞ DERVENT , Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 8(3), 130-134 , (1998)
Tez:
-
53) "Deep hypocalcemia in impetigo herpetiformis: A case report and brief reviews. ", Çınar Y, Yıldırım A, Işık T, Hekimoğlu F, Onganer E, Erkal K, Yıldız K. , Annals of Fundeni Hospital. , 2(1), 115-20, (1997)
Tez:
-
54) "Psöriaziform skuamlar gösteren bir rozase olgusu. ", Mansur T, Uygur Derin T, Candan İ, Yıldız K. , TÜRKDERM, 30(2), 98-100, (1996)
Tez:
-
55) "Neodymium: YAG Laser Enerjisinin İnsan Prostat Dokusunda Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler.", Feridun Şengör, Ergin Yücebaş, Fehmi Narter, Kürşat Yıldız, Kubilay Erdoğan , Üroloji Bülteni , 7 (3), 163-166, (1996)
Tez:
-
56) "Prostat kanserinde nöroendokrin farklılaşma: 61 hastada morfolojik ve immünohistokimyasal çalışma", Yıldız K, Erkan M, Aker F, Tarhan F, Kuyumcuoğlu U., Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 5(1), 6-8, (1995)
Tez:
-
57) "Prostat adenokarsinomlarında ince iğne aspirasyonlarında sitolojik “grading”", Aker F, Yıldız K, Erkan M, İnce Ü. , Türk Patoloji Dergisi, 11(2), 331-4, (1995)
Tez:
-
58) " Spermatogenezisin değerlendirilmesinde testis ince iğne aspirasyon biyopsisi: Ratlarda deneysel bir çalışma)", Tarhan F, Peremeci F, Yıldız K, Kuyumcuoğlu U., Türk Patoloji Dergisi, 11(2), 335-7 , (1995)
Tez:
-
59) "Renal travma sonrası gelişmiş bir ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu.", Tuzluoğlu D, Erol A, Esmer H, Yıldız K, Şengör F. , Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35(1), 49-51, (1995)
Tez:
-
60) "Eritrokeratodermi Variabilis (Mendes da Costa). ", Candan İ, Derin TU, Yıldız K, Güney O. , TÜRKDERM (Deri Has Frengi Arş) , 28, 31-4, (1994)
Tez:
-
61) "Tavşanlarda deneysel unilateral testis torsiyonu. ", Tarhan F, Özaydın İ, Yıldız K. , Doğa, 17(4), 323-6, (1993)
Tez:
-
62) "Bir erkek hastada selim multikistik peritoneal mezotelyoma. ", Yıldız K, Peştereli E, Macit A, İnce Ü. , Klinik Gelişim, 6(7), 2527-9, (1993)
Tez:
-
63) "Konjenital dev kıllı nevüs tedavisinde deri grefti. ", Akyıldız T, Öztunç S, Sezgin B, Yunt M, Yıldız K. , Klinik Gelişim, 6(7), 2530-2, (1993)
Tez:
-
64) "Mesanenin primer adenokarsinomu. ", Yavuzer D, Karadayı, Yıldız K. , Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 33(3), 156-8, (1993)
Tez:
-
65) "Akut infantil hemorajik ödem. ", Kaya F, Yavrucu S, Özer İ, Çorbacıoğlu D, Yıldız K. , Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 33(4), 237-40, (1993)
Tez:
-
66) "Servikal İntraepitelyal Neoplazi ve Serviks Karsinomlarında Stromal Metakromazi.", Akçayöz A, Seçkin S, Yıldız K. , Patoloji Bülteni, 9(1), 19-21, (1992)
Tez:
-
67) ". Benign prostat hiperplazisinde semptomlar, sistometri ve histolojik bulguların ilişkisi.", Sağlam G, Aydoğanlı L, Atan A, Yıldız M, Tarhan F, Yıldız K, Akalın Z , Üroloji Bülteni, 3, 81-4, (1992)
Tez:
-
68) "Bilateral simetrik yerleşimli kondrodermatitis nodülaris helicis. Bir vaka takdimi ve patogenez üzerine görüşler. ", Yıldız K, Derebaşı H. , Dermatopatoloji Dergisi, 1, 20-2., (1992)
Tez:
-
69) "Genital Schistosomiasis: Akılda tutulması gereken granülomatöz bir lezyon", Yıldız K, Pulat H, Sav A. , Patoloji Bülteni, 9(1), 66-8, (1992)
Tez:
-
70) "8. Ulusal Patoloji Kongresi’ne sunulan çalışmaların sayısal analizi. ", Yıldız K, Peker Ö. , Patoloji Bülteni, 8(1-2), 57-61, (1991)
Tez:
-
71) "İnfertil erkeklerde testis biyopsisi, hormon değerleri ve spermiyogram ilişkisi. ", Tarhan F, Saraçoğlu M, Yıldız K., Türk Üroloji Dergisi, 17(1):, 83-9, (1991)
Tez:
-
72) " Endometrial hiperplazi kriterleri ve tekrarlanabilme özellikleri. ", Seçkin S, Yıldız K, Akçayöz A., Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi, 2, 28-30, (1991)
Tez:
-
73) " Granüloza teka hücreli over tümörü ile birlikte görülen endometriozis eksterna. ", Kutluay L, Aksoy F, Yıldız K, Seçkin S, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi, 2, 23-5, (1991)
Tez:
-
74) "İnvaginasyona neden olan bir ileum lipomu olgusu. ", Hamaloğlu E, Yavuz B, Yıldız K, Klinik Gelişim, 3(5-6), 914-5, (1990)
Tez:
-
75) "Türkiye’de Patoloji uzmanlık eğitimi yapılan kurumların öğretim elemanı, eğitim materyali ve teknoloji potansiyeli. ", Dr. Kürşat Yıldız, 8. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, 1, 154-9, (1989)
Tez:
-
76) "Endometriozis eksterna. 10 Vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi. ", Seçkin S, Aksoy F, Yıldız K, Kutluay L, Şenel Z. , 8. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, 1, 13-6, (1989)
Tez:
-
77) "Testis biyopsilerinde kantitatif değerlendirme.", Akalın Z, Yalçınkaya F, Sav A, Saraçoğlu M, Yıldız K. , 8. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı, 1, 28-32, (1989)
Tez:
-
78) "Sezaryen skarı ve endometriozis. ", Seçkin S, Yıldız K, Aksoy F. , Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Kadın Doğum Dergisi, 2(1), 59-62, (1989)
Tez:
-
79) "Primer tiroid fibrosarkomu. Işık mikroskopisi ve elektromikroskopik gözlemler. ", Aksoy F, Başaydın İ, Küçükali T, Yıldız K. , 8. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı. , 2, 315-9, (1989)
Tez:
-
80) "Erkekte memenin primer leiomyosarkomu", Yıldız K, Aksoy F, Aras N, Korkmaz A. , Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 21(2), 505-7, (1989)
Tez:
-
81) "İntraorbital schwannoma.", Şerifoğlu A, Kural G, Sav A, Ertüre S, Yıldız K. , Türk Oftalmoloji Gazetesi, 18(2), 203-8, (1988)
Tez:
-
82) "Multipl renal angiomyolipoma", Yıldız K, Aksoy F, Aydoğanlı L. , Ankara Numune Hastanesi Bülteni, 28(3-4), 201-7, (1988)
Tez:
-