23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DOKU PROTEOM ANALİZİ ", Kübra Karaosmanoğlu Yöneten, Murat Kasap, N. Zafer Utkan, Gürler Akpinar, Abdullah Güneş, Bora Gürel, S. Ata Güler , , 2. Ulusal Proteomiks Kongresi, (2017rr_yayin_tarihi)
Tez:
Ulusal-
2) "2D Jel Elektroforez Tabanlı Zenginleştirilmiş Nükleer Proteom Analizi ", Abula Ayimugu, Eylül Ece İşlek, Merve Gülsen Bal, Mehmet Saruhan, Kübra Karaosmanoğlu, , 2. Ulusal Proteomiks Kongresi, (2017p)
Tez:
Ulusal-
3) "COMPARATIVE ANALYSIS OF NUCLEAR PROTEIN ISOLATION METHODS USING 2D-BASED APPROACH", Abula Ayimugu, Murat Kasap, Aylin Kanli, Gurler Akpınar, Kubra Karaosmanoglu, , 6th International Congress of Molecular Medicine 2017, (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "CHO hücre hattına ait plazma membran proteinlerinin jel tabanlı kütle spektrometrik yaklaşımlar kullanılarak araştırılması: Karşılaştırmalı proteomiks çalışması", Kübra Karaosmanoğlu, Gürler AKpınar, Murat Kasap., , XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (2017)
Tez:
Ulusal-
5) "The Expression of Wt And Mutant FTO (Fat Mass And Obesity Associated) Proteins did not Affect Soluble SH-SY5Y Proteome", KANLI AYLIN,KASAP MURAT,AKPINAR GÜRLER,Güzel Nil, KARAOSMANOGLU KÜBRA,GÜLKAÇ MEHMET DOGAN, , X Annual Congress of the European Proteomics Association 2016, (2016)
Tez:
Uluslararası-
6) "Investigation of Plasma Membrane Proteins of Mesenchymal Stem Cells Using a Specialized Workflow", KARAOSMANOGLU KÜBRA,Abula Ayımugu,AKPINAR GÜRLER,KANLI AYLIN,KASAP MURAT, , X Annual Congress of the European Proteomics Association 2016, (2016)
Tez:
Uluslararası-
7) "Exogeneous Expressions of FTO Wild-Type and R316q Mutant Proteins Caused an Increase in Hnrpk Levels in 3T3-L1 Cells as Demonstrated by DIGE Analysis", Güzel Nil,KASAP MURAT,KANLI AYLIN,KARAOSMANOGLU KÜBRA, AKPINAR GÜRLER,GÜLKAÇ MEHMET DOGAN, , X Annual Congress of the European Proteomics Association 2016, (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "Isolation of highly enriched nuclear fractions that was used for enhanced nuclear proteome analysis", KASAP MURAT,Abula Ayımugu,KARAOSMANOGLU KÜBRA,AKPINAR GÜRLER, , X Annual Congress of the European Proteomics Association 2016, (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "İki Boyutlu Jel Elektroforez ve MALDI Tabanlı Membran Proteini Tanımlama Metodunun Gradiyent Santrifüj Kullanılarak Geliştirilmesi ", Kübra Karaosmanoğlu, Abula Ayımugu, Gürler Akpınar, Aylin Kanlı, Nil Güzel, Murat Kasap, , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (2015)
Tez:
Ulusal
10) "Paratiroid Adenoma ve Hiperplazi Proteomlarının 2D Yaklaşımlar Kullanılarak Analizi: DIGE ve 2D ", Gürler Akpınar, Murat Kasap, N. Zafer Cantürk, Kübra Karaosmanoğlu, Nil Güzel, Aylin Kanlı , S. Ata Güler, , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (2015)
Tez:
Ulusal
11) "Yabanıl tip aşırı kitle ve obezite ilişkili (FTO) protein ifadesinin SH-SY5Y hücrelerinin çözünmüş ve zar proteomu üzerine etkisi", Aylin Kanlı, Murat Kasap, Gürler Akpınar, Kübra Karaosmanoğlu, Nil Güzel, M. Doğan Gülkaç. , , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (2015)
Tez:
Ulusal-
12) "İki Boyutlu Jel Elektroforezi ve MALDI-TOF/TOF Kullanılarak Yeni Membran Proteinlerinin Araştırılması", Kübra Karaosmanoğlu,Abula Ayumugu, Nil Güzel, Murat Kasap, Gürler Akpınar, Aylin Kanlı., , 1. Ulusal Proteomiks Kongresi, (2014)
Tez:
Ulusal-
13) "Paratiroid adenom ile paratiroid hiperplazi doku örneklerinin proteomik karşılaştırılması", Nil Güzel, Kübra Karaosmanoğlu, Murat Kasap, Gürler Akpinar, Aylin Kanlı, N. Zafer Cantürk, Turgay Şimşek, S. Ata Güler, , 1. Ulusal Proteomiks Kongresi, (2014)
Tez:
Ulusal-
14) "His etiketli yeşil floresan proteininin immobilize metal afinite kromatografi (MAK) ayrıştırma çalışmalarında standart olarak kullanımı", Mert Selimoglu, Nil Guzel, Kubra Karaosmanoglu, Murat Kasap, Gurler Akpinar, Aylin Kanli, , 1. Ulusal Proteomiks Kongresi, (2014)
Tez:
Ulusal-
15) "PROTEOMIC PROFILING OF PRESERVATION SOLUTION PRIOR TO LIVER TRANSPLANTATION", Oztug Senal Merve, Coskun Abdurrahman, Dundar Halit Z., Yılmaz Sezai, Aktaş Hikmet, Karaosmanoglu Kubra, Bilsel Gökhan, Kazan Dilek, Berber Ibrahim, Yazıcı Cevat, Akgöz Müslüm., , IFCC WORLDLAB 2014, (2014)
Tez:
Uluslararası-
16) "The impact of berberine chloride on the bacterial transport mechanism", Kübra Karaosmanoğlu, Berna Sarıyar Akbulut, , 5th Congress of European Microbiologists, (2013)
Tez:
Uluslararası-
17) "Hydrolysis of Hazelnut Husk by Using Commercial Enzymes for the Production of Fermentable Sugar", Kübra Karaosmanoğlu, Orkun Pinar, Nihat Alpagu Sayar, Dilek Kazan., , 6. International Bioengineering Congress, (2013)
Tez:
Uluslararası-
18) "Proteomic Evaluation of Preservation Solutions Prior to Kidney Transplantation", Abdurrahman Coşkun, Dilek Kazan, Müslüm Akgöz, Ahmet Tarık Baykal, İbrahim Berber, Cevat Yazıcı, Gökhan Bilsel, Merve Öztuğ Şenal, Kübra Karaosmanoğlu, İlknur Aksoy., , 37th Federation of European Biochemical Societies Congress , (2012)
Tez:
Uluslararası-
19) "Response of Escherichia coli to Berberine", Kübra Karaosmanoğlu, Berna Sarıyar Akbulut, , 37th Federation of European Biochemical Societies Congress, (2012)
Tez:
Uluslararası-
20) "Decomposition of Liver Tissue During Storage in Hydroxyethyl Starch", Kübra Karaosmanoğlu, İlknur Yurtsever Aksoy, Abdurrahman Coşkun, Müslüm Akgöz., , Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine, (2011)
Tez:
Uluslararası-
21) "Proteomic Analysis of the Effect of Berberine on Escherichia coli ", Kübra Karaosmanoğlu, Dilek Kazan, Berna Sarıyar Akbulut. , , Mass Spectrometry in Biotechnology and Medicine, (2011)
Tez:
Uluslararası-
22) "Proteomics Profiling Of Preservation Solution Prior To Renal Transplantation", Kübra Karaosmanoğlu, Abdurrahman Coskun, Dilek Kazan, Müslüm Akgöz, İbrahim Berber, Cevat Yazici, Gökhan Bilsel, İlknur Aksoy., , Central and Eastren European Proteomics Congress , (2011)
Tez:
Uluslararası-
23) "Comparative Transcriptome and Proteome Analysis for the Effect of Berberine", Kübra Karaosmanoğlu , Çağakan Özbalcı, Işıl Aksan Kurnaz, Dilek Kazan , Berna Sariyar Akbulut., , 35th Federation of European Biochemical Societies Congress, (2010)
Tez:
Uluslararası-