20 Temmuz 2019 | Cumartesi
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Bakteriyel proteom, protein mühendisliği, elektroforez teknikleri, kütle spektrometresi, klinik proteomiks.
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: antimikrobiyal ajanlar, mikrobiyal kültür, enzim teknolojisi, lignoselülozik materyallerin enzimatik hidrolizi.
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: