22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Double myelomeningocele in a neonate: Case report and review of the literature.", Etus V, Ilbay K, Akansel G, Ceylan S, Ceylan S., Clin Neurol Neurosurg, 108(6), 595-600, (2006)
  • "Primary cranial vault lymphoma presenting as a traumatic subdural hematoma. ", Evliyaoglu C, Ilbay K, Ercin C, Ceylan S., Zentralbl Neurochir, 67(1), 26-9, (2006)
Devamı »