23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Psychedelic Album Covers As a Visual Communication Form", Asst. Prof. Dr. Kerim Karagöz, Res. Asst. Beril Dilcan, 13. International Symposium Communication in the Millennium, 13. International Symposium Communication in the Millennium, , 67-71, (2015)
Tez:
Uluslararası-
2) "Reading The Perception Of Risk Through Television Advertisement ", Asst. Prof. Dr. Gamze Cılızoğlu, Asst. Prof. Dr. Kerim Karagöz, Res. Asst. Aysel Tapan, 13. International Symposium Communication in the Millennium, 13. International Symposium Communication in the Millennium, , 456-462, (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "Increasing Contribution Of News Photo Agencies Into Journalism By Evolving Technology", Asst. Prof. Dr. Kerim Karagöz, Prof.Dr. Özer Kanburoğlu, International Trends and Issues in Communication & Media Conference 2014, International Trends and Issues in Communication & Media Conference 2014, , 71-75, (2014)
Tez:
Uluslararası-
4) "Perception Of Risk Creation In Societies By Printed Media In Process Of Globalization: An Analysis Over Immigration/Immigrant Phenomenon ", Asst. Prof. Dr. Gamze Cılızoğlu, Asst. Prof. Dr. Kerim Karagöz, 11. International Symposium Communication in the Millennium, 11. International Symposium Communication in the Millennium, , 38-45, (2013)
Tez:
Uluslararası-
5) "İletişim Sürecinde Görselliğin Etkisi", Yrd.Doç.Dr. Kerim KARAGÖZ, New Communication Technologies and Social Transformation, 2nd International Symposium Communication, , 390-404, (2012)
Tez:
Uluslararası-
6) "Cartoons in World Politics: A Conparative Study of Design in Intercultural Communication", Asst. Prof. Dr. Kerim Karagöz, Dr. Melike Akkaraca Köse, 9th International Symposium e-book, Communication in The Millennium, 9th International Symposium Communication in The Millennium, , 371-389, (2011)
Tez:
Uluslararası
7) "Makedonya ve Kosova'da Türkçe Basın-Yayına Genel Bir Bakış", Kerim Karagöz, I. Uluslararası Yurtdışında Türkçe Basın Yayın Araştırmaları Konferansı (Eski Yugoslavya'da Doğrusu Makedonya ve Kosova'da İkinci Dünya Savaşında Günümüze Türkçe Basın Yayın), I. Uluslararası Yurtdışında Türkçe Basın Yayın Araştırmaları Konferansı (Eski Yugoslavya'da Doğrusu Makedonya ve Kosova'da İkinci Dünya Savaşında Günümüze Türkçe Basın Yayın), , 7-25, (2009)
Tez:
Uluslararası-
8) "Sağlık Haberlerinin Risk Algısı Oluşturma Bağlamında Etik Açıdan Değerlendirilmesi", Yrd.Doç.Dr. Kerim KARAGÖZ, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı, I.Ulusal Medya ve Etik Sempozyumu , , 189, (2009)
Tez:
Ulusal-
9) "Medya Planlamada Reklam Ortamı Olarak Yerel Medyanın Etkinliğinin Arttırılması", Kerim Karagöz, A. Tansu Say, 1st International Symposium Communication and Media Studies in the Process of Social and Cultural Interaction, 1st International Symposium Communication and Media Studies in the Process of Social and Cultural Interaction, , 155-161, (2005)
Tez:
Uluslararası-
10) "Reklam Kavramı Üzerine", Kerim Karagöz, A. Tansu Say, 1st International Symposium Communication and Media Studies in the Process of Social and Cultural Interaction, 1st International Symposium Communication and Media Studies in the Process of Social and Cultural Interaction, , 147-154, (2005)
Tez:
Uluslararası-