22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2013 | Tez Konusu: KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bölümünde takipli nonnörojen işeme bozukluğu olan çocukların klinik, demografik ve epidemiyolojik özellikleri
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Belkıs İpekçi
Diğer Danışman: | Durum: Bitti