23 Eylül 2017 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "İlk Baskıdan Bugüne TDK Türkçe Sözlük'te Kullanılan Kısaltmalar", Doç.Dr. Kenan ACAR, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016 Yıl:4 Sayı: 8, 75-92, (2016)
 • "Başkurt Türkçesindeki Eski Türkçe Bazı Fonetik Eğilimler", Doç.Dr. Kenan ACAR, Türk Dünyası Araştırmaları, 208 (Ocak-Şubat 2014), 123-142, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ağız Metinlerine Göre Kandıra Kocakaymaz ve İzmit Çevresinde İşgal Yılları", Doç.Dr. Kenan ACAR, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Üçüncü Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, II, 1147-1159, (2017)
 • "Oğuz Dışı Türk Şivelerindeki İki #t > #d Ötümlüleşmesi Üzerine Bir Tez", Yrd.Doç.Dr. Kenan ACAR, Süleyman Demirel Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007) Bildirileri, Süleyman Demirel Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007) , , 9-16, (2008)
Devamı »

Dersler

 • Türk Dili Tarihi I, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Türk Dili Tarihi I, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Türkiye Türkçesi I, Türk Dili ve Edebiyatı,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »