24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Risk management in automotive manufacturing process based on FMEA and grey relational analysis: A case study", Kasım BAYNAL, Tuğba SARI, Balkır AKPINAR, Advances in Production Engineering & Management (APEM), 13(1), 69-80, (2018)
 • "Properties and optimization of friction stir spot welded aluminum alloy 3003-H14", Emel Taban, Duygu Gun, Erdinc Kaluc, Kasim Baynal, Materials Testing, 60 (2018) 4, 367-372, https://doi.org/10.3139/120.111159, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Supplier Selection in a Food Industry with Fuzzy AHP and Fuzzy MOORA Methods", Öznur Ergul, Atakan Alkan, Kasım Baynal, American Journal of Engineering Research (AJER), (8)2, 31-38, (2019)
 • "Selection of White Goods for Luxury Housing Project Wıth Multi-Criteria Decision Making Techniques (Accepted)", Kasım BAYNAL, Yıldız ŞAHİN, Saime TAPHASANOĞLU , Manas Journal of Social Studies (Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi), , , (2019)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "SAP Kurulum Süreçleri ve Onay Mekanizmalarının İyileştirilmesi: Bir Uygulama Çalışması", . Kasım BAYNAL, Ayhan İRİÇ, Ali İhsan BOYACI , 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi Bildiriler Kitapçığı, 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi , , 411-412, (2018)
 • "Prediction of Optimum Cooling Performance Improvement for Car Radiator Applications", Çağatay KAPTAN, Müslüm ARICI, Kasım BAYNAL, Hasan KARABAY , International Conference on Progresses in Automotive Technologies Proceedings, International Conference on Progresses in Automotive Technologies, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • İstatistik I, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İstatistik I, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Bilişim Teknolojilerine Giriş, Endüstri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Ürünlerin Renk Degerlerinin ve Süreç Verimliliginin Iyilestirilmesi Amacıyla Distile Yag Asidi Üretiminde Distilasyon Prosesinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • EVYAPPORT CFS ve Gemi Tahliyeyükleme Alanında Standart Zamanların Belirlenmesi Projesi
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »