19 Eylül 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Finite Element Modeling and Control of a High-Power SRM for Hybrid Electric Vehicle", "Serkan Sezen", "Ercument Karakas"," Kadir Yılmaz", "Murat Ayaz", Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 62, 49-67, (2016)
 • "Process time and MPPT performance analysis of CF, LUT, and ANN control methods for a PMSG-based wind energy generation system", "Abdulhakim Karakaya","Ercüment Karakaş", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TUBITAK, 24, 3609-3620, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Anahtarlamalı Relüktans Motorunun Atalet Momentinin ve Faz Direncinin Maxwell Tabanlı Tahmin Edilmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi", "Serkan Sezen","Ercüment Karakaş","Kadir Yılmaz", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 17 (2), 1-7, (2017)
 • "Küçük Güçlü Rüzgâr Enerji Dönüşüm Sisteminin Benzetimi, Modellemesi ve Uygulaması", "Abdulhakim Karakaya","Ercüment Karakaş", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 16 (2), 377-386, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Forecasting the Dielectric Properties of the Insulation Material using an Embedded ANN Microcontroller", Aydoğan H., Aras F., Karakaş E., 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1, 1-7, (2017)
 • "Measuring the PMSG Parameters and Maximum Power Tracking with Neural Network Control ", "Abdulhakim Karakaya","Ercüment Karakaş", International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), 8th Ege Energy Symposium and Exhibition, 11-13 May, 39-45, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Endüstriyel Kumanda Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Kontrolü , Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Kontrol Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Radyal ve Aksiyel Akılı Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlerin Denetimi ve Performans Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »