20 Ekim 2017 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Finite Element Modeling and Control of a High-Power SRM for Hybrid Electric Vehicle", "Serkan Sezen", "Ercument Karakas"," Kadir Yılmaz", "Murat Ayaz", Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, 62, 49-67, (2016)
 • "Process time and MPPT performance analysis of CF, LUT, and ANN control methods for a PMSG-based wind energy generation system", "Abdulhakim Karakaya","Ercüment Karakaş", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TUBITAK, 24, 3609-3620, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Anahtarlamalı Relüktans Motorunun Atalet Momentinin ve Faz Direncinin Maxwell Tabanlı Tahmin Edilmesi ve Sonlu Elemanlar Analizi", "Serkan Sezen","Ercüment Karakaş","Kadir Yılmaz", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 17 (2), 1-7, (2017)
 • "Küçük Güçlü Rüzgâr Enerji Dönüşüm Sisteminin Benzetimi, Modellemesi ve Uygulaması", "Abdulhakim Karakaya","Ercüment Karakaş", Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 16 (2), 377-386, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Measuring the PMSG Parameters and Maximum Power Tracking with Neural Network Control ", "Abdulhakim Karakaya","Ercüment Karakaş", International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), 8th Ege Energy Symposium and Exhibition, 11-13 May, 39-45, (2016)
 • "Güneş Enerjisi Kullanılarak Sulama Sistemleri için Yeni Bilgi Tabanlı Model ", "İsmet Kandilli", "Ali Güven", "Ercüment Karakaş", "Melih Kuncan" , 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress , , 26-28 October, 2152-2157, (2016)
Devamı »

Dersler

 • Endüstriyel Kumanda Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Kontrolü , Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Kontrol Sistemleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Radyal ve Aksiyel Akılı Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlerin Denetimi ve Performans Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »