19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Pay Senedi Piyasasında Yatırımcı Davranışını Belirleyen Güdülerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Analiz (İMKB Örneği)", Hakan Kapucu, Burcu Emektar , ODTÜ Gelişme Dergisi, Muhan Soysal Özel Sayısı, Cilt 35, s.197-222, (2009)
 • "Pay Senedi Endeksi Gelecek Sözleşmelerinde Kuramsal Fiyatın Belirlenmesi ", Hakan Kapucu, KO.Ü., İ.İ.B.F. Dergisi, 2, 29-45, (1998)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar", Nimet Çakır, Güray Küçükkocaoğlu, Hakan Kapucu, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 12-13 Mayıs 2017, İzmir, , , , (2017)
 • "İşletmelerde Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama", Ersin TİMUR, Tuğçe ÇAĞLAYAN, Hakan KAPUCU, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar ve Finansal Piyasalar Kongresi, Edirne, 5-6 Mayıs 2017, , , 1111-1125, (2017)
Devamı »

Dersler

 • İşletme Finansmanı, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İşletme Finansmanı, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İşletmelerde Yatırım Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • DUSA AŞ.'nin İzmit Yöresindeki Konumu
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (1996)
 • Kordsa AŞ.'nin İzmit Yöresindeki Konumu
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (1995)
 • Kocaeli Sanayi Odası Stratejik Planı
  Sanayi Kuruluşları tarafından desteklenmiştir. (1994)
Devamı »