18 Ocak 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "İbâdî Fırak Literatüründe Şehristânî Etkisi: Kalhâtî Örneği", Kadir Gömbeyaz, İslami İlimler Dergisi, 10/1, 149-168, (2015)
  • "Bâbertî’ye Nispet Edilen Bir Fırak Risalesi Hakkında Tespitler ve Mülahazalar", Kadir Gömbeyaz, e-Makâlât Mezhep Araştırmaları, 5/1, 7-33, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Osmanlı Fırak Literatürünün Karakteristikleri", Kadir Gömbeyaz, , Uluslararası Osmanlı’da İlimler Sempozyumu Dizisi-I Osmanlı’da İlm-i Kelâm: Âlimler, Eserler ve Meseleler / International Symposiums on Ottoman Intellectual Tradition-I Ottoman Kalam: Scholars, Works, and Problems , , , (2016)
  • "Hâricîliğin Günümüzdeki Devamı İbâdîler Mi, Selefîler Mi? –Metodik Bir Tartışma ", Kadir Gömbeyaz, , İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı, , , (2016)
Devamı »