26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "1995-2015 Yılları Arasındaki Fizik Eğitimine Yönelik Makalelerin İçerik Analizi, Trabzon, Turkey", Merve SAK, Zeynep Şahika ÜNAL, Vildan ÖZBEK, Zeynep CANDAŞ, Sinem ŞEN, Derya KALTAKÇI GÜREL, , 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (2016)
Tez:
Ulusal-
2) "The Effect of Science Demonstrations on Elementary Students’ Curiosity ", Derya KALTAKÇI GÜREL & İftafiye ÇİMİZ, , 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9 in İstanbul, Turkey, (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "From Learning to Teaching: An Example of Methods of Science Teaching Course", Derya Kaltakçı, , 11th International Conference Further Education in the Balkan Countries, Konya, Turkey, (2008)
Tez:
Uluslararası-
4) "Öğrencilerin Optik Konusundaki Yanlış Kavramlamalarının Kaynakları", Derya Kaltakçı, Ali Eryılmaz, , VIII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi in Bolu, Turkey, (2008)
Tez:
Ulusal-
5) "Misconceptions and Their Diagnosis with Multiple-Tier Tests", Derya Kaltakci, , 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries in Konya, Turkey, (2008)
Tez:
Uluslararası-
6) "Using Mathematical Models of Gravity Concept", Nilufer Didis, Derya Kaltakci, , GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education in Opatija, Crotia, (2007)
Tez:
Uluslararası-
7) "Fizik Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Farklı Ortamlar İçin Yerçekimi Kavramını Yorumlayabilmeleri", Derya Kaltakçı, Nilüfer Didiş, , VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi in Ankara, Turkey, (2006)
Tez:
Ulusal-
8) "Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Yerçekimi Kavramına İlişkin Durumları Açıklarken Matematiksel Modelleri Yorumlayabilmeleri", Nilüfer Didiş, Derya Kaltakçı, , VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi in Ankara, Turkey, (2006)
Tez:
Ulusal-