25 Haziran 2019 | Salı
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Comparing Elementary School Students’ Answers to the Context-Based and Traditional Questions in the Topic of Light by Gender", Merve Sak, Derya Kaltakçı Gürel, Esma Buluş Kırıkkaya, , TÜRK FİZİK DERNEĞİ 33. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 6-10 EYLÜL 2017, BODRUM / TÜRKİYE, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "The Effect Of Science Demonstrations as a Community Service Activity On Pre-Service Science Teachers’ Teaching Practices", Derya KALTAKÇI GÜREL, , 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9 in İstanbul, Turkey, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
3) "Fen Gösteri Deneylerinin Öğretmen Adaylarinin Öğretmenlik Deneyimlerine Etkisi: Bir Topluma Hizmet Uygulamasi Örneği", Derya KALTAKÇI GÜREL, , 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
4) "The Assessment of Pre-service Physics Teachers’ Misconceptions about Geometrical Optics with a Four-Tier Diagnostic Test", Derya Kaltakçı Gürel, Ali Eryılmaz, Lillian C. McDermott, , GIREP-MPTL Conference 2014 in Palermo, Italy, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
5) "A review and comparison of diagnostic instruments to identify students' misconceptions in science, Nevşehir, Turkey", Derya Kaltakci Gurel, Ali Eryilmaz & Lillian C. McDermott, , İSER 2014-World Conference , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
6) "Variation in the Representations of Pre-service Teachers in Image Formation and Observation", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, Lillian C. McDermott, , The World Conference on Physics Education (WCPE), İstanbul, Turkey, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
7) "Fizik Öğretmen Adaylarının Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu ve Gözlemlenmesine İlişkin Muhakemelerindeki Farklılıkların İncelenmesi", Derya Kaltakci,Ali Eryılmaz, Lillian C. McDermott, , X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi in Niğde, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
8) "Identifying Pre-service Physics Teachers’ Misconceptions With Three-Tier Tests.", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, , GIREP-ICPE-MPTL Conference 2010 in Reims, France, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
9) "Integrating Teaching and Learning in Pre-Servive Physics Teacher Education", Derya Kaltakci, , Turkish Physical Society 27th International Physics Congress in İstanbul, Turkey, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
10) "How Pre-Service Physics Teachers Interpret static and Kinetic Friction: A Laboratory Experiment", Ozlem Oktay, Derya Kaltakci, , GIREP-ICPE-MPTL Conference 2010 in Reims, France, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
11) "A Guided-Inquiry Laboratory Experiment to reveal students’ Comprehension of Friction Concept: A Qualitative Study", Derya Kaltakci, Ozlem Oktay, , Turkish Physical Society 27th International Physics Congress in İstanbul, Turkey, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
12) "Işın Modeli Kullanımının Öğretmen Adaylarının Kavramlamalarına Etkileri", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, , IX. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi in İzmir, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
13) "Sources of Optics Misconceptions", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, , European Science Education Research Assosication (ESERA) Conference, in İstanbul, Turkey, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
14) "Does Ray Model Make It Easy? Or Difficult?", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, , GIREP2008 International Conference on Physics Curriculum Design, Development and Validation in Cyprus, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
15) "New Context To Optics Teaching", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, , GIREP2008 International Conference on Physics Curriculum Design, Development and Validation in Cyprus, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
16) "A Proposal For The Analysis Of Three-Tier Misconception Tests", Nilufer Didis, Derya Kaltakci, , 25 th International Physics Congress in Bodrum, Turkey, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
17) "Importance of Observer’s Eye in Optics: Textbook Analysis", Derya Kaltakci, Ali Eryilmaz, , GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education in Opatija, Crotia, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
18) "Near or Far Transfer and Pre-Service Teachers’ Conceptions in Gravity", Derya Kaltakci, Nilufer Didis, , GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education in Opatija, Crotia, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
19) "Identification of pre-service physics teachers’ misconceptions on gravity concept: A study with a 3-tier misconception test", Derya Kaltakci, Nilufer Didis, , Sixth International Conference of the Balkan Physical Union in İstanbul, Turkey, , , (2006)
Tez:
Uluslararası-