26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Fizik Eğitimi, Fen Eğitimi, Fizikte Kavram Yanılgıları ve Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi, Alternatif Öğretim Yöntemleri, Bağlam Temelli Yaklaşım
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Üstbiliş