21 Eylül 2018 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Transition Form Factors of Kayb2Bclbarnu in QCD", K. Azizi, H. Sundu, J. Y. Süngü and N. Yinelek, Advances in High Energy Physics, 2016, 7, (2016)
 • "Semileptonic transition of tensor $\chi_{c2}(1P)$ to $D_s$ meson", J. Y. Süngü, H. Sundu and K. Azizi, Advances in High Energy Physics, 2014, 1-7, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Current Status and Recent Progress in B and D Mesons", Jale Yılmazkaya Süngü, Internatinal Journal of Science and Technology, , , (2016)
 • "Süper Yoğun Madde: Kuark-Gluon Plazma", E. Veli and J.Y. Süngü, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı - III, , , (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The investigation of heavy-light tensor meson", N. Yinelek and J.Y. Sungu, AIP Conference Proceedings, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union (BPU-9), 1722,, 070007, (2016)
 • "Transition Form Factors of P Wave Bottomonium Kay_b0(1P) into B_c Meson", J. Y. Süngü, K. Azizi and H. Sundu, AIP Conference Proceedings, QCD@Work, 1492, 123, (2012)
Devamı »

Dersler

 • Astronomi, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Radyasyon ve Sağlık Fiziği, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Genel Fizik Laboratuvarı I, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Nükleer Madde Ortamında B ve D Mezonların Fiziksel Özelliklerinin Incelenmesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanılarak Tensör Mezonların Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi.
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Yarıleptonik Kuarkonyum Geçişlerinin KRD Toplam Kuralları Metodu Kullanılarak İncelenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »