14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Osmanlı Dönemi’ni Konu Alan Dönem Filmi ve Epik Fantastik Film Anlatılarında Karakter Tasarımı Anlayışı ve Kostüm İllüstrasyonu Örnekleri", İnci Yakut, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: , (2015)
2) "İLETİŞİM BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN RİSK İLETİŞİMİ STRATEJİLERİ-SAĞLIKLA İLGİLİ RİSKLER, ÇEVRESEL RİSKLER, DOĞA OLAYI KAYNAKLI RİSKLER (2006 TARİHLİ BAP PROJESİNİN SONUCU) ", İNCİ YAKUT, UMUTTEPE YAYINLARI, ISBN (Yayın) No: 978-605-5936-01-3, (2008)
3) "SAĞLIK İLETİŞİMİNDE KATILIMIN İŞLEVİ-HASTA VE HASTA YAKINLARI AÇISINDAN- (2007 TARİHLİ PROJENİN SONUCU)", İNCİ YAKUT, UMUTTEPE YAYINLARI, ISBN (Yayın) No: 978-605-5936-02-0, (2008)
4) ""DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI HAZIRLANMADA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVİ (İZMİT SARAYBAHÇE'DE YAPILAN ARAŞTIRMA)(2003 TARİHLİ BAP PROJESİNİN SONUCU)", İNCİ YAKUT, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO:149, ISBN (Yayın) No: NO:149, (2004)
5) ""TOPLUMUN DEPREM TEHLİKESİNE HAZIRLIKLI OLMASI (YEREL TOPLUMSAL GRUPLARLA ETKİLEŞİM)(2003 TARİHLİ BAP PROJESİNİN SONUCU)", İNCİ YAKUT, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, ISBN (Yayın) No: NO:150, (2004)