12 Kasım 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Minyatürlü Surname Elyazmaları Anlatısının Resim ve Edebi Metin Dilinde Geçmiş Toplumsal Gerçekliğin Betimlenme Özellikleri ve Sinema Tasarımı:Surname-i Vehbi Elyazması Üzerinde Bir Değerlendirme", İnci Yakut, Art Sanat Dergisi, Sayı 5 Ocak 2016 , 83-102, (2016)
Tez:
-
2) "16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri”", inci yakut, insan ve insan, Issue 4, 69-82, (2015)
Tez:
-
3) "Minyatürlü Surname Elyazmalarındaki Tekstil Üretimi İle İlgili Betimlemelerde Epik Gerçekliğin Yansıtılma Biçimi ve Sinema Tasarımı Çalışmalarına Katkısı", inci yakut, Turkish Journal of Arts and Social Sciences (TJASS), Cilt 1 Sayı 1, 51-63 , (2015)
Tez:
-
4) "18.yy. Osmanlı Dönemini Konu Alan Epik Film Anlatısının Karakter ve Mekan Tasarımında Minyatür Sanatının İşlevi: Levni’nin Kebir Müsavver Silsilename İsimli Eserindeki Dört Padişah Portresinin Epik Tasarım Özellikleri ", inci yakut, The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC), Volume 5- Issue 1, 67-75, (2015)
Tez:
-
5) "Osmanlı Dönemi’ni Konu Alan Dönem Filmleri Anlatısının Oluşturulması Sürecinde Minyatürlü Elyazmalarının Birincil Kaynak Olma Özellikleri: El Yazmalarındaki Minyatür ve Edebi Metin Anlatısından Yararlanma", inci yakut, The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC), Volume 5 Issue 2, 18-28, (2015)
Tez:
-
6) "Osmanlı Dönemi Albüm Portreleri Anlatısında Epik Film Tasarımına Kaynaklık Edecek Özelliklerin Değerlendirilmesi: Levni’nin albümündeki Bazı Portreler Üzerinde Bir Görsel Sosyoloji Okuması", inci yakut, Art Sanat Dergisi, Sayı 4, 97-110, (2015)
Tez:
-
7) "Günümüzün Eğitim Ortamlarında Resimli Öykü Taslağı (Story-Board) ve Öyküleştirme (Storyline) Tekniklerinin İşlevleri", inci yakut, Akdeniz Sanat Dergisi, Cilt 7 Sayı 14, Cilt 7 Sayı 14, (2014)
Tez:
-
8) "Osmanlı Minyatürü ve Belgesel Sinema Sanatının Ortak Anlatı Özellikleri", inci yakut, Kalemişi Dergisi, Cilt 2/ Sayı 3, 1-10 , (2014)
Tez:
-
9) "16.yy. Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmleri Anlatısının Oluşturulması Sürecinde Görsel Kanıt Sağlayan Osmanlı Minyatür Sanatının Sembolik Anlatım Dilinin Özellikleri", inci yakut, Art Sanat Dergisi, Sayı 3, 147-160, (2014)
Tez:
-
10) "Yorumlayıcı Paradigma Yaklaşımı Kavramlarıyla Sinema Sanatı Üretimine Bakış", inci yakut, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2 Sayı 4, 15-29, (2014)
Tez:
-
11) "ETKİLİ İLETİŞİM GELİŞTİRMEDE KAMU KATILIMI YAKLAŞIMININ YERİ:RİSK İLETİŞİMİ ALANINDAKİ DURUM", İNCİ YAKUT, KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ E-SÖZCE DERGİSİ, , , (2009)
Tez:
-
12) ""DERSAADET'TE SABAH EZANLARI:ATİLLA İLHAN"", İNCİ YAKUT, EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ:KURAM VE UYGULAMA KİTABININ (EDİTÖR:ÖMER NACİ SOYKAN) İÇİNDE BÖLÜM OLARAK. , , , (2009)
Tez:
-
13) ""TOPLUMDA AFET KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE İNTERNET İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN İŞLEVİ"", İNCİ YAKUT, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE İLETİŞİM DERGİSİ, NO:2 GÜZ 2005, 33-51, (2005)
Tez:
-
14) ""TOPLUMUN DEPREM TEHLİKESİNE HAZIRLIKLI OLMASI VE YEREL TOPLUMSAL GRUPLARLA ETKİLEŞİM (İZMİT SARAYBAHÇE'DE YAPILAN ALAN ARAŞTIRMASI) (2003 TARİHLİ BAP PROJESİNİN SONUCU)", İNCİ YAKUT, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ (KİLAD), YIL:2 SAYI:4 GÜZ 2003, 83-111, (2003)
Tez:
-
15) ""TOPLUMUN DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMASINDA RİSK YÖNETİMİ VE RİSK İLETİŞİMİNİN ROLÜ"", İNCİ YAKUT, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ (KİLAD), YIL:1 SAY:1 BAHAR 2002, 109-126, (2002)
Tez:
-