16 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: İLETİŞİM VE SİNEMA SOSYOLOJİSİ, SANAT İLETİŞİMİ VE SOSYOLOJİSİ, AFET/RİSK İLETİŞİMİ VE SOSYOLOJİSİ, AFET/RİSK İLETİŞİMİ İÇİN GÖRSEL İLETİŞİM MATERYALLERİNİN TASARIMI, SİNEMADA MODA VE KOSTÜM TASARIMI, MİNYATÜR, TEZHİP VE HÜSN-İ HAT İLE OLUŞTURULMUŞ ELYAZMALARINDAN DÖNEM FİLMLERİ İÇİN KOSTÜM VE DEKOR TASARIMI OLUŞTURMA, KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAN DÖNEM FİLMLERİ İÇİN KOSTÜM VE DEKOR TASARIMI OLUŞTURMA
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Moda İletişimi, Moda İletişimi Araştırmaları, Moda Sosyolojisi, Moda Filmi, Modada Görsel İletişim Tasarımı , Medya Okuryazarlığı, yeni medya sosyolojisi
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Kentsel Tasarımda Görsel İletişim, Kent Sosyolojisi, Çevre İletişimi, / Sosyolojisi , Kültürlerarası İletişim, Kişilerarası İletişim, Sosyal Hizmetler, Rehberlik ve Danışmanlık