19 Temmuz 2019 | Cuma
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) ". “DİKEY FORMAT VE YATAY FORMAT” Rudolf Arnheim, Almanca’dan Çevirİ", İsmail KESKİN, rh+artmagazine Dergisi, Sayı. 111, 54, (2015)
Tez:
2) " “PRADO MÜZESİ VE VELAZQUEZ İZLENİMLERİ”", İsmail KESKİN, rh+artmagazine Dergisi, Sayı. 116, 64, (2015)
Tez:
3) "18. YÜZYIL SONUNDA MATBAANIN YENİDEN DOĞUŞU ALOİS SENEFELDER VE LİTOGRAFİ (Reborn Of The Printing Press At The End Of 18th Century Alois Senefelder And Lithography) ", İsmail KESKİN, rh+ artmagazine dergisi, Sayı.106, 30, (2014)
Tez:
4) "“BASKIRESİMDE ALMAN EKSPRESYONİZMİ (DIŞAVURUMCULUK) VE LİTOGRAFİ SANATINA YANSIMALARI” (German Expressionism In Printmaking And Its Reflections To The Art Of Lithography)", İsmail KESKİN, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (Journal of Art), Sayı. 25, , (2014)
Tez: