18 Temmuz 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Senefelder'den Daumier'e Litografi Sanatının İlk Dönem Uygulamalarında İletişim Estetiği ve Yapısal Estetik (FROM SENEFELDER TO DAUMIER STRUCTURAL AND COMMUNICATIONAL AESTHETICS IN THE EARLY APPLICATIONS OF THE ART OF LITHOGRAPHY)", İsmail KESKİN, 1. İnternational Communication Science & Media Studies Congress (1 Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi) Bildiri Kitabı - Cilt II, Oturum 4 / Salon 4, 2, 681, (2014)
Tez:
Uluslararası
2) "19. Yüzyıl Baskı Grafiği ve Afişin Gelişiminde Litografinin Etkisi (THE EFFECTS OF LITOGRAPHY ON THE DEVELOPMENT OF THE 19TH CENTURY PRINTING GRAPHICS AND POSTERS)", İsmail KESKİN, New Communication Technologies and Social Transformation (Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm) Bildiri Kitabı, İletişim Tarihi, , 857, (2012)
Tez:
Uluslararası