16 Ekim 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Correlating physico-mechanical properties of intact rocks with P-wave velocity", Cengiz. Kurtulus¸Fadime Sertcelik, Ibrahim Sertcelik, Acta Geod Geophys, DOI 10.1007/s40328-015-0145-1, , (2015)
 • "Structural Interpretation of the Erzurum Basin, eastern Turkey Using Curvature Gravity Gradient Tensor and Gravity Inversion of Basement Relief", 5. B. Oruç, İ. Sertçelik, Ö. Kafadar, H. Selim, journal of applied geophysics, 88, 105-113, (2013)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Karlıova Üçlü Ekleminde Koda Dalga Analizi", Fadime SERTÇELİK , İbrahim SERTÇELİK, KOÜ Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, 7/ 2, 31 - 37, (2008)
 • "Manyetik Anomalilerin Şekil ve Derinlik Çözümleri", İbrahim SERTÇELİK , Özkan KAFADAR, Uygulamalı Yerbilimleri , 6 / 1, 25, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "DETERMINATION OF DISCONTINUITY BOUNDARIES BELONG TO SUBSURFACE STRUCTURES USING POTENTIAL FIELD DATA", Özkan Kafadar, İbrahim Sertçelik, , Kocaeli 2015, 5 th International Earthquake Symposium, , , (2015)
 • "Determination of correlation between physico-mechanical properties of intact rocks and P-wave velocity in Kocaeli Area, Turkey", Cengiz Kurtuluş, Fadime Sertçelik, İbrahim Sertçelik, , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Prague, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Öz. Uygl. İleri Jeof, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Arama Jeofiziği (Manyetik), Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Manyetik Yorumlama , Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • İzmit Körfezinin Kuzeyindeki Bir Bölgenin Tektonik Yapısının Manyetik Prospeksiyon Yöntemiyle Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2000)
Devamı »