17 Kasım 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Investigation of relations between physical and electrical properties of rocks and concretes", İBRAHIM SERTÇELIK, CENGIZ KURTULUS, FADIME SERTÇELIK, ERTAN PEKSEN AND METIN ASÇI , Journal of Geophysics and Engineering, https://doi.org/10.1088/1742-2140/aa87ca, , (2017)
 • "Correlating physico-mechanical properties of intact rocks with P-wave velocity", Cengiz. Kurtulus¸Fadime Sertcelik, Ibrahim Sertcelik, Acta Geod Geophys, Volume: 51 Issue: 3 Volume: 51 Issue: 3 DOI 10.1007/s40328-015-0145-1, 571-582, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Seismic Characterization of the Blast Occured in Istanbul (Turkey) by the end of 2016", LIVAOĞLU H., YAVUZ E., SERTÇELIK F., IRMAK T. S., SERTÇELIK İ., KURTULUŞ C, Disaster Science and Engineering, 4(1),, 46-53., (2018)
 • "Kocaeli’de Farklı Litolojilerde Yer Alan Kayaların Fizikomekanik ve Mühendislik Özelliklerinin Ultrasonik Puls Yöntemiyle Belirlenmesi", CENGIZ KURTULUŞ, FADIME SERTÇELİK, İBRAHIM SERTÇELİK, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi , C.15, S.2., 1-37., 1-37., (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Spectral Analysis of Recent Istanbul (Turkey) Terrorist Attack,", 11. HAMDULLAH LIVAOĞLU, EVRIM YAVUZ, FADIME SERTÇELIK, TAHIR SERKAN IRMAK, İBRAHIM SERTÇELIK, CENGIZ KURTULUŞ, , 4th International Earthquake Engineering and Seismology Conference., 11-13 October, Eskişehir, , (2018)
 • "Velocity Anisotropy Effect on Physical Properties of Limestone", 18. İBRAHİM SERTÇELİK, CENGİZ KURTULUŞ, FADİME SERTÇELİK, , 5th Annaual International Conference on GEOS 2016, 10 October , Singapore, DOI:10.5176/2251-3353_GEOS16.20, , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Öz. Uygl. İleri Jeof, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Arama Jeofiziği (Manyetik), Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Manyetik Yorumlama , Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • İzmit Körfezinin Kuzeyindeki Bir Bölgenin Tektonik Yapısının Manyetik Prospeksiyon Yöntemiyle Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2000)
Devamı »