19 Kasım 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Middle School Students' Social Media Use and Their Cyberbullying Experience: A Case Study from Ankara", "Emel Baştürk Akca", "İdil Sayımer", "Seda Ergül", Global Media Journal, Cilt 5, S.10, 71-86, (2015)
 • "New Media Based Learning Practices; Use of Social Networks, Wikis and Blogs at University Education in Turkey", "İdil Sayımer", "Asiye Yüksel", "Barış Demir", International Journal of Business and Social Science, Vol.5, No.11(1), 274-285, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Syrian Refugees as Victims of Fear and Danger Discourse in Social Media: A Youtube Analysis", İdil Sayımer, Malgorzata Rabenda Derman, Global Media Journal, 8 (15), 384-403, (2017)
 • "Siber Zorbalık Kavramı, Türleri ve İlişkili Olduğu Faktörler: Mevcut Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme", Emel Akça, İdil Sayımer, Ajit-e, 8, 7-19, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Yeni Medya Çağında Halkla İlişkiler ve Dijital Hikâye Anlatımı", İdil Sayımer, 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi Özet Bildiriler Kitabı- Injoss Sosyal Bilimler Dergisi, 1. ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK KONGRESİ, , 118-119, (2018)
 • "Hate Speech Against Syrian Refugees In Youtube: Polish and Turkish User Comments", "Idil Sayimer" "Malgorzata Rabenda Derman", IARSP, Berlin International Social Sciences and Humanities Conference Proceedings Book, Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin 18-21 May 2017, ISBN 978-975-6983-90-4, 195, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Yeni Medya Okuryazarlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Dijital Çağda Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
 • Halkla İlişkiler Planlaması ve Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • E-Yönetişim Bağlamında Yeni Medya Ortamlarında Belediye-Yurttaş Etkileşimi: Kocaeli İli Örneği
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2017)
Devamı »