17 Kasım 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Seismic Vulnerability Indices of Ground for Degirmendere - Kocaeli (Turkey)", Hamdullah Livaoğlu, T. Serkan Irmak, İ. Talih Güven, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI: 10.1007/s10064-017-1102-8, , (2017)
 • "An Empirical Relationship between Seismic Bedrock Depth and Fundamental Frequency for Değirmendere (Kocaeli-Turkey) ", Hamdullah Livaoglu, T. Serkan Irmak, Environmental Earth Sciences, 76:21, DOI: 10.1007/s12665-017-7025-7, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Seismic characterization of the blast occured in Istanbul (Turkey) by the end of 2016", Hamdullah Livaoğlu, Evrim Yavuz, Fadime Sertçelik, T. Serkan Irmak, İbrahim Sertçelik, Cengiz Kurtuluş, Disaster Science and Engineering, 4, 46-53, (2018)
 • "Present-Day Stress Field in the Bala – Ankara (Turkey) Region from Inversion of Focal Mechanisms ", T. Serkan Irmak, Eastern Anatolian Journal of Science, (2)-1, 37-48, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Microtremor Measurements in Derince-Kocaeli (Turkey)", T. Serkan Irmak, Cengiz Kurtuluş, İ. Talih Güven, , International Conference on Civil and Enviromental Engireening ICOCEE-2017, , , (2017)
 • "Experimental Study on Compressive Strength, Ultrasonic Pulse Velocity and Water Content of Concrete at Early Ages after a 28 Day Curing Period", Cengiz Kurtulus, Hicran Bozkurt, Sibel Çiçek ve T. Serkan Irmak , , International Conference on Civil and Enviromental Engireening ICOCEE-2017, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Karmaşık depremlerin Analizi, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Gözlemsel Sismoloji, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Van Ili Ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi Ve Kaynağının Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Kocaeli- Gölcük- Değirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike Analizinin Saptanması Projesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Honaz (Denizli) Grabeni depremlerinin moment tensor analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »