22 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Seismic Vulnerability Indices of Ground for Degirmendere - Kocaeli (Turkey)", Hamdullah Livaoğlu, T. Serkan Irmak, İ. Talih Güven, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI: 10.1007/s10064-017-1102-8, , (2017)
 • "An Empirical Relationship between Seismic Bedrock Depth and Fundamental Frequency for Değirmendere (Kocaeli-Turkey) ", Hamdullah Livaoglu, T. Serkan Irmak, Environmental Earth Sciences, 76:21, DOI: 10.1007/s12665-017-7025-7, (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Present-Day Stress Field in the Bala – Ankara (Turkey) Region from Inversion of Focal Mechanisms ", T. Serkan Irmak, Eastern Anatolian Journal of Science, (2)-1, 37-48, (2016)
 • "19 Mayıs 2011 Kütahya-Simav Depreminin (Mw=5.8) Dalga Şekli Ters Çözüm Yöntemiyle İncelenmesi", Karagöz, Ö., Pınar, A., Irmak, S., Özel, O, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, 25/1, 25-40, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Microtremor Measurements in Derince-Kocaeli (Turkey)", T. Serkan Irmak, Cengiz Kurtuluş, İ. Talih Güven, , International Conference on Civil and Enviromental Engireening ICOCEE-2017, , , (2017)
 • "Experimental Study on Compressive Strength, Ultrasonic Pulse Velocity and Water Content of Concrete at Early Ages after a 28 Day Curing Period", Cengiz Kurtulus, Hicran Bozkurt, Sibel Çiçek ve T. Serkan Irmak , , International Conference on Civil and Enviromental Engireening ICOCEE-2017, , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Karmaşık depremlerin Analizi, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Gözlemsel Sismoloji, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
Devamı »

Projeler

 • Van Ili Ve Çevresindeki Aktif Fayların Geometrisinin, Deformasyon Biçimi Ve Kaynağının Belirlenerek, Bölgenin Sismotektonik Modelinin Oluşturulması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • Kocaeli- Gölcük- Değirmendere Beldesi Kentsel Afet Risk Yönetimine Dair Tehlike Analizinin Saptanması Projesi
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2012)
 • Honaz (Denizli) Grabeni depremlerinin moment tensor analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2010)
Devamı »