21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Pulmoner emboli düşünülen gebe bir olguda akciğer kanseri", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Aslı Balaban, Tuğba Aşlı, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, (2011)
Tez:
Ulusal-
2) "Mediastinal kalsifiye lenf nodlarına bağlı gelişen bronkolitiyazis olgusu", Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, İlknur Başyiğit, Aykut Eliçora, Aslı Gül Akgül, Seymur Salih Mehmetoğlu, Nur Baykara, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, (2011)
Tez:
Ulusal-
3) "Düzenli takip KOAH atak sıklığını etkiler mi?. KOAH poliklinik sonuçları. ", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Taha Güllü, Esra Kuşlu Uçar, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, (2011)
Tez:
Ulusal-
4) "KOAH atakta basınç destekli ventilasyon ve orantısal yardımlı ventilasyon modlarının karşılaştırılması", Aysun Şengül, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Türk Toraks Dergisi, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
5) "Kocaeli’nde sigara içme prevalansı", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Türk Toraks Dergisi, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
6) "Kocaeli halkının sigara ve sigara bırakma ile ilgili bilgi düzeyleri: prevalans çalışması", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Türk Toraks Dergisi, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
7) "Ritodrine bağlı gelişen pulmoner ödem olgusu", İ. Başyiğit, H. Boyacı, G. Örnek, E. Çalışkan , F. Yıldız, Türk Toraks Dergisi, Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, (2010)
Tez:
Ulusal-
8) "Kocaeli’ndeki öğretmenlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Füsun Yıldız, Serap Barış, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
9) "Kocaeli’nde hekimlerde sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Barış, Dönem 5 Öğrenci Grubu, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
10) "Bir olgu nedeniyle gebelikte idiyopatik pulmoner hipertansiyon", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Aslı Balaban, Füsun Yıldız, Aykut Eliçora , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
11) "Göğüs hastalıkları kliniğine yatan hastalarda sigara içme oranlarının değerlendirilmesi", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Kübra Gacar, Aysel Karğı, Füsun Yıldız , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
12) "KOAH’lı hastalarda inhaler steroidlerin ve teofilinin sistemik inflamasyon üzerine etkisi", Ayşe Pala, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı,, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
13) "KOAH’ da inflamasyonun tayininde nazal lavaj yönteminin kullanılması", Haşim Boyacı, Ayşe Pala, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Aysun Şengül, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
14) "Kocaeli’ndeki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerde KOAH prevalansı", Serap Barış, Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
15) "KOAH’ da komorbid durumların hastalık seyrine etkisi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Meryem Bakır, Sibel Arslan, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
16) "İki benzer fakat çok farklı olgu: akciğer kanseri ve sarkoidoz birlikteliği", Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Aykut Eliçora, Korkmaz Burç, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı , Toraks Dergisi , Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
17) "“Spirometre çadırına başvuran kişilerin değerlendirilmesi: tanımlayıcı prevalans”, ", İlknur Başyiğit, Serap Barış, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, Dönem 5 Öğrenci Grubu , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, (2009)
Tez:
Ulusal-
18) "Eğitim toplantılarının emniyet personelinin sigara alışkanlıkları üzerine etkisi", Füsun Yıldız, Cavit Işık Yavuz, Haydar Güler, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
19) "KOAH akut atak tedavisinde BIPAP deneyimimiz", Zeliha Arslan, Ahmet Ilgazlı, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Kübra Gacar, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
20) "Tumör nekrozis faktör alfa antagonisti (TNF-alfa) tedavisi alan hastalarımızın özellikleri", Zeliha Arslan, Füsun Yıldız, Ayten Yazıcı, İlknur Basyiğit, Haşim Boyacı, Ayşe Cefle, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
21) "Sigara bırakma polikliniği sonuçlarının değerlendirilmesi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Barış, Meryem Bakır, Ayşe Pala, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
22) "Matematiksel formülle hesaplanan CPAP basıncının otomatik titrasyonla karşılaştırılması", Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Kübra Gacar, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
23) "Pnömoni seyrinde ek hastalığın rolü", Zeliha Arslan, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Aysun Şengül, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
24) "KOAH atak ağırlığının serum C-Reaktif Protein düzeyleri ile ilişkisi", Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız, Aysun Şengül, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
25) "Düzenli takip edilen astımlı hastaların retrospektif değerlendirilmesi", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız, Ayşe Pala, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
26) "Sigara bırakma kampanyası süresince öğretmenlerin sigara alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Torak Dergisi, Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
27) "The role of FEV1/FEV6 in the detection of airway obstruction", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Cavit Işık Yavuz, Füsun Yıldız, , European Respiratory Journal, 16th ERS Annual Congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
28) "PARFAIT (Prevalence and risk factors of allergies in Turkey) study: results of adults", Kurt E, Metintas S, Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Uzaslan EK, Onbasi K, Ozkurt S, Karakis GP, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Gemicioglu B, Yorgancioglu A, Kalyoncu AF, European Respiratory Journal, 16th ERS Annual Congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
29) "Prevalence and risk factors of allergies in Turkey (PARFAIT): a multicentric-cross sectional study in school children", Kurt E, Metintas S, Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Uzaslan EK, Onbasi K, Ozkurt S, Karakis GP, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Gemicioglu B, Yorgancioglu A, Kalyoncu AF, European Respiratory Journal, 16th ERS Annual Congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
30) "Hemoptysis; etiology and outcomes in a university hospital- retrospective evaluation of 132 patients", Ahmet Ilgazlı, Salih Topçu, Ercüment Çiftçi, Şerife Tuba Liman, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Meryem Bakır, European Respiratory Journal, 16th ERS Annual Congress, (2006)
Tez:
Uluslararası-
31) "Pulmoner nodüler lezyonların değerlendirilmesi", Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Meryem Bakır Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
32) "Hemoptizi etyolojisi ve sonuçlar: 143 olgunun retrospektif irdelenmesi", Ahmet Ilgazlı, Salih Topçu, Ercüment Çiftçi, Şerife Tuba Liman, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Meryem Bakır, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
33) "Kronik bronşitik hale getirilmiş ratlarda teofilin ve retinoik asitin etkinliklerinin karşılaştırılması", Deniz Şahin, İlknur Başyiğit, Murat Şahin, S. Şirvancı, F. Ercan, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
34) "Kronik obstrüktif akciğer hastalığında iki farklı egzersiz programının karşılaştırılması", Beyza Aksu, Murat İnanır, İlknur Başyiğit, Nigar Dursun, Füsun Yıldız , Toraks Degisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
35) "Kadınlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığının seyri", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
36) "Multipl skleroz atağında steroid tedavisine eklenen teofilinin klinik ve inflamatuvar belirteçlere etkisi", Pervin İşeri, İlknur Başyiğit, Çiğdem Özerdem, Hüseyin Başyiğit, Hüsnü Efendi, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
37) "Göğüs hastalıkları kliniklerinde gizli iş yükü: konsültasyonlar", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Meryem Bakır, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
38) "Plevral sıvılı olguların değerlendirilmesi", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Sevgiye Kaçar Özkara, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
39) "KOAH ataklarının özellikleri; Anthonisen kriterleri atak seyri için kriter midir? ", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (2006)
Tez:
Ulusal-
40) "Erdosteinin, ratlarda bleomisinle indüklenen akciğer fibrozisi üzerine etkileri", Hasim Boyacı, Hale Maral, Gupse Turan, Ilknur Basyigit, Meltem OzDillioglugil, Fusun Yıldız, Melih Tugay, Ayse Pala, Cengiz Ercin, Solunum, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 27. Ulusal Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
41) "Kronik bronşitik hale getirilmiş ratlarda teofilin ve resveratrol’ün anti-inflamatuar etkilerinin karşılaştırılması", Murat Şahin, Füsun Yıldız, S. Şirvancı, F. Ercan, Deniz Şahin, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
42) "Pulmoner emboli tanısında klinik skorlama yöntemlerinin yeri", Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Ayşe Pala, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
43) "Erken ve geç başlangıçlı astımın demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması", Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit ve Serap Argun, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
44) "Fetustaki sigara dumanı maruziyetinin kord kanı kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi", Haşim Boyacı, Bengü Büyükgöze, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
45) "Protective effects of N-acetylcysteine on peroxidative changes of the fetal rat lungs whose mothers were exposed to cigarette smoke", Ilknur Basyigit, Melih Tugay, Meltem Dilioglugil, Füsun Yildiz, Hale Maral, Selami Sozubir, The European Society of Biochemical Pharmacology, 19th European Workshop on Drug Metabolism, (2004)
Tez:
Uluslararası-
46) "Türkiye’de astım prevalansı ile ilişkili risk faktörleri: çok merkezli-kesitsel bir çalışma (PARFAIT çalışması) ", Kurt, E., S. Metintaş, İ. Başyigit, İ. Bulut, E. Coşkun, Ş. Dabak, F. Fidan, H. Kaynar, E.K. Uzaslan, S. Özkurt, S. Şahan, Ü. Şahin, K. Oğuzülgen, F. Yıldız, D. Mungan, A. Yorgancıoğlu, B. Gemicioğlu ve F. Kalyoncu, , Astımda Son Gelişmeler Sempozyumu, (2004)
Tez:
Ulusal-
47) "Astımlı hastalarda tedavi memnuniyetin değerlendirilmesi", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Bengü Büyükgöze, Elif Yıldırım, Olcay Bulut, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
48) "Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Ayşe Başoğul, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
49) "İlkokul çocuklarında çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi", Haşim Boyacı, Can Duman, İlknur Başyiğit, Ahmet Ilgazlı ve Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
50) "Ekshale karbonmonoksit ile kan karboksi hemoglobin düzeyinin enflamatuar akciğer hastalıklarının izlemindeki rolü", Ahmet Ilgazlı, Haşim Boyacı, Demet Çelik, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
51) "Astımlı hastalarda vücut kitle indeksinin cinsiyet ve hastalık ağırlığı ile ilişkisi", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Olcay Bulut, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
52) "Akciğer kanserinde gecikme: semptomdan tanıya, tanıdan tedaviye", Ahmet Ilgazlı, İlknur Başyiğit, Işıl Ara, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
53) "Astımlı ve KOAH’lı hastalarda vücut kitle indeksi ile balgam ve serum TNF-alfa düzeyi arasındaki ilişki", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Elif Yıldırım, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (2004)
Tez:
Ulusal-
54) "Do different combinations of bronchodilator therapies have different effects on health status in patients with COPD?", Fusun YILDIZ, Ilknur BASYIGIT, Elif YILDIRIM, Hasim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, European Respiratory Journal, 13th ERS Annual Congress, (2003)
Tez:
Uluslararası-
55) "Extrapulmonary tuberculosis: clinical and epidemiological spectrum of 636 cases", Ahmet Ilgazli, Hasim Boyaci, Ilknur Basyigit, Fusun Yildiz, European Respiratory Journal, 13th ERS Annual Congress, (2003)
Tez:
Uluslararası-
56) "Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi", Haşim Boyacı, Aytül Çorapçıoğlu, Ahmet Ilgazlı, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
57) "Abdominal cerrahide postoperatif pulmoner komplikasyon riskinin değerlendirilmesi", Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Zehra Nur Baykara, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
58) "Astmalı hastalarda formoterol, salmeterol ve ipratropiyum bromürün etki başlama sürelerinin karşılaştırılması", Leyla Yücesoy, Haşim Boyacı, , Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, İlknur Başyiğit, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
59) "Değişik kombine bronkodilatör tedaviler KOAH’lı hastaların yaşam kalitesini farklı mı etkiler?", Fusun Yildiz, Ilknur Basyigit, Elif Yildirim, Hasim Boyaci, Ahmet Ilgazli, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
60) "KOAH’lı hastalarda kombine bronkodilatör tedaviye inhaler steroid eklenmesi yaşam kalitesini etkiler mi?", Fusun YILDIZ, Ilknur BASYIGIT, Elif YILDIRIM, Hasim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, (2003)
Tez:
Ulusal-
61) "Akciğer tüberkülozlu olgularda başlangıç ve kazanılmış direnç: Kocaeli 1996-2000", Ahmet Ilgazlı, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, M. Uzar, M. Akbulut, M. Eroğlu ve A.Dinç, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
62) "KOAH’lı hastalarda egzersizin lipid peroksidasyonuna etkileri", Aysen AGACDIKEN, Ilknur BASYIGIT, Meltem ÖZDEN, Fusun YILDIZ, Dilek URAL, Hale MARAL, Hasim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Baki KOMSUOĞLU, Solunum, TÜSAD Solunum Yetersizliği Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
63) "Stabil astımlı hastalarda serum elektrolit seviyesi ve EKG değişikliklerinin tedavi ile ilişkisi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Bengü Büyükgöze, Demet Çelik, Murat Şahin, Işıl Ara, Solunum, TÜSAD Solunum Yetersizliği Kongresi, (2002)
Tez:
Ulusal-
64) "The effects of inhaled steroids, leukotrien receptor antagonists and theophylline on induced sputum cell counts, serum and sputum ECP levels in mild persistent asthma", Ilknur BASYIGIT, Fusun YILDIZ, Sevgiye KACAR OZKARA, Hasim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Oktay OZKARAKAS, European Respiratory Journal, 11th ERS Annual Congress, (2001)
Tez:
Uluslararası-
65) "Epidemiology of asthma among university students in an industrial city Kocaeli-Turkey : Preliminary data", Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Oktay Özkarakaş, Müberra Çelikoğlu, Nihal Kasapçopur, Hüseyin Çebi, İlknur Başyiğit, Feyza Şahin, European Respiratory Journal, 8th ERS Annual Congress, (1998)
Tez:
Uluslararası-
66) "Endüstri şehri Kocaeli’nde üniversite öğrencileri arasında bronşiyal astma benzeri semptom prevalansı", Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Oktay Özkarakaş, Müberra Çelikoğlu, Nihal Kasapçopur, Hüseyin Çebi, İlknur Başyiğit, Feyza Şahin, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi, (1998)
Tez:
Ulusal-
67) "Nebulize salbutamolün akut astım atağında serum potasyum seviyesi ve kardiyak ritim üzerine etkileri", Füsun Yıldız, Dilek Ural, Ahmet Ilgazlı, İlknur Başyiğit, Hüseyin Çebi, Müberra Çelikoğlu, Oktay Özkaraş, Baki Komsuoğlu , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 2. Yıllık Kongresi, (1998)
Tez:
Ulusal-
68) "Pneumococcal polysaccharide vaccine in chronic obstructive pulmonary disease and asthma; Determination of IgG and IgG2 Response by ELISA", Erdener Balıkçı, Füsun Yıldız, İbrahim Katırcıoğlu, Fethiye Keskin, İlknur Başyiğit, Hüseyin Çebi, Recep Bingöl, Oktay Özkarakaş, Towards Global Control of Infectious Disease, 1st World Congress on Vaccines and Immunization, (1998)
Tez:
Uluslararası-