21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Marmara bölgesinde erişkin astımı/Türkiye'de astım epidemiyolojisi", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Sentez Matbaacılık, ISBN (Yayın) No: 978-605-88844-0-3, (2010)
2) "Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi/Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN (Yayın) No: 978-975-420-634-0, (2009)
3) "Spirometrik İnceleme/ Solunum Fonksiyon Testleri ve Klinik Kullanımı", İlknur Başyiğit, Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN (Yayın) No: 975-420-352-0, (2004)
4) "PEF Ölçümü ve Cihazlar/ Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 2", İlknur Başyiğit, Turgut Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 975-7958-90-5, (2004)
5) "Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozis/ Alerjik Hastalıklar Bronşiyal Astım", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Bilimsel Medikal Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: , (2004)
6) "Pulmoner Kalp Hastalıkları/ Klinik Kardiyoloji", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN (Yayın) No: 975-420-353-9, (2004)
7) "İnflamasyon Takibi/ Tanımdan Tedaviye Astım", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit , Turgut Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 975-7958-99-9, (2004)
8) "Bronkoskopik Anatomi/ Göğüs Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 1 ", İlknur Başyiğit, Turgut Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: 975-7958-69-7, (2003)