10 Aralık 2019 | Salı
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Sigaranın romatoid artritin klinik ve inflamatuvar belirteçlerine etkisi", Aslı Balaban, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, Serap Barış, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
2) "Sigara içme yasağının Kocaeli’nde sigara ile ilişkili hastalıklar nedeniyle acile başvuru sayılarına etkileri", Füsun Yıldız, Serap Barış, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Hasan Aydınlık, Pınar Erkır Sönmez, Toraks Dergisi , Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
3) "Sen de bırakabilirsin Kocaeli kampanyasının bir yıl sonunda ilimize kazandırdıkları", Füsun Yıldız, Serap Barış, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
4) "Sigara bırakma polikliniğinde rastlantısal tespit edilen pulmoner lezyonlar", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Haşim Boyacı, Taha Güllü, Nesrin Turhan, Gonca Doğru, Toraks Dergisi , Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
5) "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanılı hastalarda stabil dönemde ve atakta sistemik inflamasyon ve komorbiditeler ", Sibel Arslan, Füsun Yıldız, Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi , Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
6) "Hava yolu obstrüksiyonunun tanısında kullanılan iki yöntemin karşılaştırılması ", İlknur Başyiğit, Serap Barış, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız,, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, , , , (2009)
Tez:
Ulusal-
7) "Comparison of two different exercise program in chronic obstructive pulmonary disease", Beyza Aksu, Murat İnanır, İlknur Başyiğit, Nigar Dursun, Füsun Yıldız , European Respiratory Journal, 16th ERS Annual Congress, 28, 555s, (2006)
Tez:
Uluslararası-
8) "İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda osteoporoz sıklığı ", İlknur Başyiğit,Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
9) "Hava yolu obstrüksiyonu tanısında FEV1/FEV6 oranının yeri", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Cavit Işık Yavuz, Füsun Yıldız, , Toraks Dergisi, Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
10) "Otofloresan bronkoskopi deneyimlerimiz", Ahmet Ilgazlı, Ercüment Çiftçi, Nilay Etiler, Cengiz Erçin, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Olcay Bulut, Füsun Yıldız, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, , 189, (2005)
Tez:
Ulusal-
11) "Kronik bronşitik hale getirilmiş ratlarda teofilin ve resveratrol’ün anti-inflamatuar etkilerinin karşılaştırılması", Murat Şahin, Füsun Yıldız, S. Şirvancı, F. Ercan, Deniz Şahin, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit Ahmet Ilgazlı, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, , 35, (2005)
Tez:
Ulusal-
12) "Effects of different combined bronchodilator therapy on airway inflammation parameters in patients with COPD", Elif Yıldırım, Füsun Yıldız, Sevgiye Özkara, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Chest, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest APCDC, , 93, (2003)
Tez:
Uluslararası-
13) "Addition of inhaled steroid on combined bronchodilator therapy in patients with COPD", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Sevgiye Özkara, Elif Yıldırım, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Chest , 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest APCDC, , 94, (2003)
Tez:
Uluslararası-
14) "The effect of clarithromycin on inflammatuar markers in patients with COPD", İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız, Sevgiye Özkara, Elif Yıldırım, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Chest, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest APC, , 94, (2003)
Tez:
Uluslararası-
15) "The effects of levofloxacin on ECG parameters and late potentials", İlknur Başyiğit, Göksel Kahraman, Ahmet Ilgazlı, Füsun Yıldız, Haşim Boyacı, Chest, 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest APCDC, , 88, (2003)
Tez:
Uluslararası-
16) "Astımda noneozinofilik inflamasyon varlığı inhaler steroide yanıtı etkiler mi?", Ilknur Basyigit, Fusun Yildiz, Sevgiye Kacar Ozkara, Hasim Boyaci, Ahmet Ilgazli, Toraks Dergisi , Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, , 61, (2003)
Tez:
Ulusal-
17) "Hafif persistan astmalı bireylerde inhaler kortikosteroidler, lökotrien reseptör antagonistleri ve teofilinin indüklenmiş balgam hücre sayısı, kan ve balgam ECP düzeylerine etkileri", Ilknur BASYIGIT, Fusun YILDIZ, Sevgiye KACAR OZKARA, Hasim BOYACI, Ahmet ILGAZLI, Oktay OZKARAKAS, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-