21 Temmuz 2019 | Pazar
 

Kişisel Bilgiler:

Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Göğüs Hast.
e-posta: ilknur.basyigit@kocaeli.edu.tr
Kişisel Web: http://
Adres: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe Kampüsü Kocaeli