10 Aralık 2019 | Salı
 

Verdiği Derslerin Bilgileri:

1 ) 2010-2011, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Solunum sistemi acilleri | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
2 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Solunum fizyolojisi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
3 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Plevra anatomisi ve plevra hastalıklarına genel yaklaşım | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
4 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Solunum sistemi radyolojisi | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
5 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Solunum fonksiyon testleri | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
6 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Plevral efüzyon | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
7 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Akciğerin toz ve mantar hastalıkları | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
8 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: İnterstisyel akciğer hastalıkları | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-
9 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: TGH 100 | Adı: Solunum sistemi hastalıklarının bulguları | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
10 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: TGH 203 | Adı: Plevra hastalıkları | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
11 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: TGH 301 | Adı: Noninvazif mekanik ventilasyon | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
12 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: TGH 300 | Adı: Göğüs duvarı, diafragma hastalıkları | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
13 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: TGH 401 | Adı: Mediasten hastalıkları | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
14 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: TGH 500 | Adı: İnterstisyel ve inflamatuar akciğer hastalıkları | Dili: Türkçe | Seviye: Doktora
-
15 ) 2008-2009, , Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, 1.Öğretim,
Kodu: | Adı: Olgu sunumları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-