26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease amongst teachers working in Kocaeli, Turkey", Serap Barış, Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Ahmet Ilgazlı, Multidisciplinary Respiratory Medicine, , , (2011)
 • "Geo-climate effects on asthma and allergic diseases in adults in Turkey: results of PARFAIT study.", Metintas S, Kurt E; Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, Deveci F, Fidan F, Kaynar H, Kunt Uzaslan E, Onbasi K, Ozkurt S, Pasaoglu Karakis G, Sahan S, Sahin U, Oguzulgen K, Yildiz F, Mungan D, Yorgancioglu A, Gemicioglu B, Fuat Kalyoncu A; PARFAIT Study of the Turkish Thoracic Society Asthma and Allergy Working Group., Int J Environ Health Res, 20 (3), 189-99, (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Kadın ve erkek KOAH’lı olguların karşılaştırılması", İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Füsun Yıldız, Ahmet Ilgazlı, Solunum Hastalıkları Dergisi, 21(2), 41-45, (2010)
 • "Kocaeli’de sigara içme prevalansı", Füsun Yıldız, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Serap Argun Barış, Tüberküloz Toraks , , , (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Sigaranın romatoid artritin klinik ve inflamatuvar belirteçlerine etkisi", Aslı Balaban, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Füsun Yıldız, Serap Barış, Toraks Dergisi, Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
 • "Sigara içme yasağının Kocaeli’nde sigara ile ilişkili hastalıklar nedeniyle acile başvuru sayılarına etkileri", Füsun Yıldız, Serap Barış, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, Hasan Aydınlık, Pınar Erkır Sönmez, Toraks Dergisi , Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, , , (2011)
Devamı »

Dersler

 • Solunum sistemi acilleri , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Solunum fizyolojisi , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Plevra anatomisi ve plevra hastalıklarına genel yaklaşım , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Multipl skleroz atağında steroid tedavisine eklenen teofilinin klinik ve inflamatuvar belirteçlere etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2004)
 • KOAH’lı hastalarda değişik tedavi kombinasyonlarının klinik ve laboratuar parametrelerine etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
 • Egzersizin KOAH tanısı almış bireylerde lipit peroksidasyon ve antioksidanlar üzerine etkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (1999)
Devamı »