21 Kasım 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) ""Behind the Great Wall: Identification of China's Ethnic Minorities and States Assimilation Porces"", "İrfan Kaya Ülger"- "Joe Hammoure", E Journal of Law, 4, 15-33, (2018)
Tez:
-
2) ""Batı Avrupa'da İslamofobi Neden Güçlendi?"", "İrfan Kaya Ülger"- "Eyüp Fahri Aydıner", TuranSam Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (38), 144-156, (2018)
Tez:
-
3) ""Conflict in Transnistria"", "İrfan Kaya Ülger"- "Lujina Oprea", E Journal of Law, 3(1), 1-38, (2017)
Tez:
-
4) "Arap Baharının Ardından Türkiye -Mısır İlişkileri", "İrfan Kaya Ülger", Türkiye'nin Çatışma Bölgelerine Yönelik Dış Politika Analizi, , , (2016)
Tez:
-
5) ""Müslüman Kardeşler Teşkilatı İdeolojisi ve Mısır Siyaseti Üzerindeki Etkileri"", "İrfan Kaya Ülger", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 131-151, (2016)
Tez:
-
6) "Kosova'nın Bağımsızlığının Self Determinasyon Çerçevesinde Analizi", "İrfan Kaya Ülger", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi , 31, 39-64, (2016)
Tez:
-
7) "Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması", İrfan Kaya Ülger, Yeni Türkiye, 21, 5709-5725, (2015)
Tez:
-
8) "Müslüman Kardeşlerin Mısır Siyasal Sistemine Etkileri", İrfan Kaya Ülger, 9 Eylül Üniv. Sosyal Bilimler, 17, , (2015)
Tez:
-
9) ""Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması"", "İrfan Kaya Ülger", Yeni Türkiye, 21(68), , (2015)
Tez:
-
10) "Avrupa Birliğinde Fetret Devri ve Gelecek Senaryoları", "İrfan Kaya Ülger", Bilge Strateji, 6(11), 107-131, (2014)
Tez:
-
11) "Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği", Ertan Efegil, Cüneyt Yenigün (ed), Türkiye'nin Değişen Dış Politikası, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, , , (2010)
Tez:
-
12) "Küresel Isınma ve Türkiye", İrfan Kaya Ülger, Bilgesam Raporu, http://www.bilgesam.org/tr/images/documents/rapor18.pdf, , (2009)
Tez:
-
13) "Balkanlarda Siyasi İstikrar ve Geleceği", Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger, Bilgesam Raporu No. 14, ayrı basım rapor, , (2008)
Tez:
-
14) "Avrupa Birliğinde Gelecek Tartışmaları ve 'Türkiye Sorunu", İrfan Kaya Ülger, Türkiye -AB İlişkileri (ed. Ertan Efegil), , 71-121, (2007)
Tez:
-
15) "Yunanistan Azınlıkları", İrfan Kaya Ülger, Stratejik Öngörü, Yıl:2, Sayı:6, 57-67, (2005)
Tez:
-
16) "Avrupa Dış Politikası ve AB Genişlemesi ", Orhan Kaymakçı (ed), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel Yayınları, İstanbul, , , (2005)
Tez:
-
17) "Türkiye ile Yunanistan Arasında Temel Sorunlar", İrfan Kaya Ülger, Ertan Efegil (ed), AB ve Kıbrıs , , s.347-366, (2002)
Tez:
-
18) "Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Arkaplanı, Oluşumu ve Temel Anlaşmazlık Konuları", İrfan Kaya Ülger, Uluslararası Güvenlik Sorunları ve Türkiye, Hakan Taşdemir, Refet Yinanç, eds., , s.83-115, (2002)
Tez:
-
19) "Balkan Gelişmeleri ve Türkiye: 1990'lı Yıllar", İrfan Kaya Ülger, 21. Yüzyıl Eşiğinde Türk Dış Politikası, ed. İdris Bal, , s.185-200, (2001)
Tez:
-
20) "Çatışmaların Önlenmesi ve Barışın Korunmasında Avrupa Birliği'nin Rolü", İrfan Kaya Ülger, Marmara Üniversitesi, Prof. Orhan Oğuz'a Armağan, , 437-453, (1999)
Tez:
-
21) "AB Bütçesinin Hazırlanmasında Parlamento ve Bakanlar Konseyi Arasında Yetki Çekişmesi", İrfan Kaya Ülger , Dış Ticaret Dergisi, Yıl:4, Sayı:12, s.87-101, (1999)
Tez:
-
22) "Taliban: Pax Americananın İslamcı Militanı", İrfan Kaya Ülger, Avrasya Dosyası , Cilt:4, Sayı:3-4, s.94.110, (1999)
Tez:
-
23) "Sırplara Göre Kosova Sorunu", İrfan Kaya Ülger , Avrasya Dosyası, Cilt:4, Sayı:1, s.162-164, (1998)
Tez:
-
24) "Baas Partisi İdeolojisi", İrfan Kaya Ülger, Avrasya Dosyası, Cilt:2, Sayı: 3, s.105-116, (1996)
Tez:
-
25) "Düşman Kardeşler: KDP ve KYB", İrfan Kaya Ülger, Avrasya Dosyası, Cilt:3, Sayı:1, s. 319-334, (1996)
Tez:
-
26) "Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'ni Nasıl Etkiledi?", İrfan Kaya Ülger, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı:1-2, s.319-334, (1996)
Tez:
-
27) "Sırbistan'da Etnik Milliyetçilik", İrfan Kaya Ülger , Avrasya Dosyası, Cilt:3, Sayı:3, s.43-52, (1996)
Tez:
-
28) "Yugoslavya'nın Parçalanmasında Uluslararası Toplumun Rolü", İrfan Kaya Ülger, Türkiye Günlüğü, Sayı:36, Eylül-Ekim 1995, 162-180, (1995)
Tez:
-
29) "Golan Tepeleri Sorunu", İrfan Kaya Ülger, Avrasya Dosyası, Cilt:1, Sayı:3, s.125-134, (1994)
Tez:
-