21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "AB Normatif Gücünün Sırp Milliyetçiliği Üzerindeki Etkileri", "İrfan Kaya Ülger", Second Mediterranean International Social Sciences Congress on Social Sciences Proceedings,, Second Mediterranean International Social Sciences Congress on Social Sciences, 1, s. 35-55, (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "Devletler Hukukuna Göre Kudüs'ün Statüsü", "İrfan Kaya Ülger", Filistin Sorunu ve Türkiye Bildiriler Kitabı, Filistin Sorunu ve Türkiye, Uluslararası Kongresi, 1, 75-84, (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "15 Temmiz Ardından Türkiye AB İlişkileri", "İrfan Kaya Ülger", 15 Temmuz Bildiriler Kitabı , Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, 2, 156-173, (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Trump Doctrine: The US Project on Shaping the Global Order is on the Stage", "İrfan Kaya Ülger", 7th International Conference on Human and Social Sciences Proceedings, 7th International Conference on Human and Social Sciences, Barcelona, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Türkiye AB İlişkilerinde Son Gelişmeler", İrfan Kaya Ülger, -, 1. Turkuaz Sosyal Bilimciler Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
6) "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkısı", İrfan Kaya Ülger, Uluslararası Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Uluslararası GÜvenlik Kongeresi, Kocaeli , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
7) "Balkanlarda Barış ve Güvenliğin Tesisinde AB'nin Rolü", İrfan Kaya Ülger, Kongre Bildirileri Kitabı, Uluslarararası Güvenlik Kongresi, 8-9 Ekim 2013 Kocaeli, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
8) "Türkiye'nin Yapısal Değişiminde AB'nin Rolü ", 1, Atatürk Kültür Merkezi 90 Yıl Bildiriler Kitabı, Kuruluşunun 90 Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu 22-26 Ekim 2013 Eskişehir, , , (2013)
Tez:
Uluslararası-
9) "Kafkasya'da Azınlık Sorunları", İrfan Kaya Ülger, Kafkasya Kongresi Bildiriler Kitabı, Uluslararası Kafkasya Kongresi, 26-27 Nisan 2012, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
10) "Türkiye, ABD ve Ortadoğu: Görüşlerdeki Ayrılıklar Derinleşir mi?", İrfan Kaya Ülger Ertan Efegil, 3. Uluslararası Mavi Karedeniz Kongresi Bildirileri, Siyaset Ekonomi ve Toplum Üzerine 3 Mavi Karedeniz Kongresi, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
11) "Muslims in the Post Soviet Russia", , Moscow State University, Russia and Modern World: Problems of Political Development 21-23 April 2011, International Interinstitutional Scientific Conference: Russia and Modern World.. , , 148 , (2011)
Tez:
Uluslararası-
12) "Avrupa Birliğinin Balkan Genişlemesi", İrfan Kaya Ülger, Balkan Kongresi Bildirileri Kitabı.. , Uluslararası Balkan Kongresi, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
13) "CFSP in the Lisbon Treaty", İrfan Kaya Ülger, Europa After the Lisbon Treaty, Conference Proceedings, Amerikan University in Skopje, Macedonia, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
14) ""Yugoslavya'nın Parçalanmasında Sırp Milliyetçiliğinin Rolü"", İrfan Kaya Ülger, Osmanlıdan Günümüze Kosova (Priştina- Kosova), Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
15) ""Turkey's Role in the EU Integration"", İrfan Kaya Ülger , Conference Proceedings, International Conference on Central Eurasian Studies 15-17 March 2009. Istanbul, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
16) ""Muslims in Greece"", İrfan Kaya Ülger , Conference Proceeding, İnternational Conference on Southeast European Minorities (17-19 April 2009- Sarajevo), , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
17) ""EU Policy Towards Kosovo Conflict: The CFSP Test Case"", İrfan Kaya Ülger, Eupra Proceedings-2009, 6.Eupra Conference -Tirana (22-25 July 2009), , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
18) "Orta Asya'da Radikalizm: Efsane mi? Gerçek mi?", İrfan Kaya Ülger, II. Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiriler Kitabı, II. Sosyal Bilimler Kongresi, Bişkek, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
19) "Rusya Azınlıkları", İrfan Kaya Ülger, ICANAS Bildiri Özetleri Kitabı, ICANAS (38), , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
20) "The Role of the European Union for International Peace and Stability", İrfan Kaya Ülger, 5. EUPRA General Conference Challenge in Peace and Democracy in Europe, Sakarya University, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
21) ""Suriye Baas Partisi İdeolojisi"", İrfan Kaya Ülger, Uluslararası Ortadoğu Kongresi Kitabı, Uluslarararası Ortadoğu Kongresi 1-2 Kasım 2011, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-