17 Şubat 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Linking Psychological Empowerment, Individual Creativity and Firm Innovativeness: A Research on Turkish Manufacturing Industry", Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Gönül Kaya Özbağ, Business Management Dynamics, 3-10, 01-13, (2014)
 • "Çalışanların Kurumsal İtibara İlişkin Algıları ve Bu Algıların Örgütsel Kıvanç, Örgütsel Bağlılık ve Is Tatmini Üzerindeki Etkileri: Doğu Marmara Bölgesi Plastik Ambalaj Sanayi Üzerinde Bir Araştırma", Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Güler Dinçel, Business and Economics Research Journal, 5(2), 79-94, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, Is Performansı ve İsten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri", Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, KOSBED, 28, 21-34, (2014)
 • "Lider- Üye Etkileşimi ve Çalışan Tutumları Üzerindeki Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma", Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Filiz Ülker, KOSBED, 28, 35-58, (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "The Moderating Effects of Motivating Job Characteristics on the Relationship between Burnout and Turnover Intention", Gönül Kaya Özbağ , Ceyhun Gökçe Çiçek, Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 10. International Strategic Management Conference, 150, 438-446, (2014)
 • "Exploring the Effects of Organizational Impediments and Role Stress on Job Performance", Gönül Kaya Özbağ , Ceyhun Gökçe Çiçek, Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 10. International Strategic Management Conference, 150, 907-915, (2014)
Devamı »

Dersler

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKASI, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • GÜNCEL YÖNETİM SORUNLARI, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »