17 Kasım 2019 | Pazar
 

Kitap Bilgileri:

Bilgi
1) "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde 2015- 2017 Yılları Arasında Yapılan Akademik Makalelerdeki Eğilimler ", Hülya Çevirme, Süheyla Koçak, IJOPEC PUBLICATION no: 2018/11, ISBN:978-1-912503-32-2 , ISBN (Yayın) No: , ISBN:978-1-912503-32-2, (2018)
2) "çocuk edebiyatı ders kitaplarında halk anlatı türlerine yüklenen eğitimsel işlevler.", Hülya Çevirme, Current Debates in Lınguıstıcs& lıterature, , IJOPEC PUBLICATION, , ISBN (Yayın) No: ISBN: 978-1-912503-06-3., (2017)
3) "1) ""The Comparison of Language and Literature Teaching in Turkey and Finland", ("Research On Social Studies" içinde)"", Şenel Gerçek, Hülya Çevirme,, Peter Lang GmbH, ISBN (Yayın) No: ISBN (Yayın) No: 3783631675281, (2016)
4) """The Construction of Children at the Primary Education Turkish Language" Teaching Programme", ("Research On Social Studies" içinde)"", Hülya Çevirme, Şenel Gerçek,, Peter Lang GmbH, ISBN (Yayın) No: ISBN (Yayın) No: 3783631675281, (2016), (2016)
5) ""Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Üzerine Bir Araştırma:Bremen Örneği”, 2013 , Gedizli,M.vd.,Türkçe’nin Eğitimi- Öğretimi Üzerine yazılar,2012,, Hülya Çevirme, , , , 2012", , Pegem A", ISBN (Yayın) No: , (2012)