21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "2. Çevirme, H., (2017). Traditional Games And Entertainment ın Murathan Mungan’s stories As A Conflict Area. ", Hülya Çevirme, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Cilt:10,Sayı 19, s.61-72, 10/19, 61-72, (2017)
Tez:
-
2) "AResarch About the Goal of producing an Art Work in Turkish Language and Literature Courses. ", Hülya Çevirme, Şenel Gerçek, Turkish Studies, 12/25, 223-236, (2017)
Tez:
-
3) "Halk Anlatılarının Metinselliği .", HÜLYA ÇEVİRME ,RİFAT OYMAK, Motif Akademi, 1-2, , (2009)
Tez:
4) "TÜRK HALK ŞİİRİNDE RENKLERİN DEĞERLERİ VE ANLAMA KATKISI ", Hülya Çevirme, motif Akademi, 2, , (2008)
Tez:
5) "Alageyik Efsanesi Üzerine [Göstergebilimsel İnceleme](1999), Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı;13, sayfa 251,Erzurum ", Hülya Çevirme, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı;13, sayfa 251,Erzurum , , 251, (2007)
Tez:
6) "Şiirsel Halk Edebiyatı Ürünlerinin Çocuğun Dil Eğitimine Katkılar (2004), İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, sayı 7, sayfa 23, 5. Malaty", Hülya Çevirme, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, sayı 7, sayfa 23, 5. Malaty, 5, 23, (2007)
Tez:
-
7) "Halk Şiiri Geneli ve Aşık Veysel Şiiri Özelinde Yol İmgesi , Folklor Edebiyat Dergisi, 2005 ", Hülya Çevirme, Foklor- Edebiyat, , , (2005)
Tez:
8) "Alkarısı inanmaları ve Bilim (2005) Milli Folklor Dergisi, sayı:65yıl,17 bahar, Ankara ", Hülya Çevirme, Ayşe Sayan, Milli Folklor Dergisi, sayı:65yıl,17 bahar, Ankara , 65-17, , (2005)
Tez:
-
9) "Masal ve Efsanelerde Halk Eğitimi, Katkılar (2004), İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, sayı 7, sayfa 13, Malatya ", Hülya Çevirme, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, sayı 7, sayfa 13, Malatya , 5, 13, (2004)
Tez:
-
10) "Kurnaz Köylü Masalı’nda İletişim Çalışmaları (2004), Milli Folklor Dergisi, sayı : 62, sayfa 35, Ankara ", Hülya Çevirme, Aşkım Hatunoğlu, Milli Folklor Dergisi, sayı : 62, sayfa 35, Ankara , , 35, (2004)
Tez:
-
11) "Karacaoğlan’da Ölüm İmgesi(2003), Milli Folklor Dergisi, sayı: 11, sayfa 20, ", Hülya Çevirme, Milli Folklor Dergisi, sayı: 11, sayfa 20, , , 20, (2003)
Tez:
-
12) "Yunus Emre’nin Bir Şiirinin [Göstergebilimsel İncelenmesi](2001), sayı : 17, sayfa 210, Erzurum ", Hülya Çevirme, Atatürk Üniv. Türkiyat Araştırmaları, , 210, (2001)
Tez:
13) "Külkedisi Masalı Üzerine[Anlambilimsel Araştırma](2000) Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sayı: 6, sayfa 26, Erzurum 3. ", hülya Çevirme, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sayı: 6, sayfa 26, Erzurum 3. , , 26, (2000)
Tez: