21 Ekim 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) ". Çevirme, H., (2017). TC. Milli Eğitim bakanlığı orta öğretim Türk Dili ve edebiyatı dersi öğretim programında kültürel aktarım. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri prof. dr. M. Fuad Köprülü Anısına, s, 299-309, ISBN: 978-975-507-287-6 (basılmış Bildiri)", Hülya Çevirme, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri prof. dr. M. Fuad Köprülü Anısına, s, 299-309, ISBN: 978-975-507-287-6 (basılmış Bildiri), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu , , s, 299-309, ISBN: 978-975-507, , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) ""A RESEARCH ON THE METHODS AND TECHNIQUES APPLIED BY LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS", Şenel Gerçek, Hülya Çevirme, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France February 3-6, 2016., , , (2016) Tez:", , , , , , (2016)
Tez:
-
3) ""A Research About the Goal of Producing An Art Work in Turkish Language and Literature Courses”", Hülya Çevirme, Şenel Gerçek, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France – February 3-6, 2016., , , (2016)", , , , , , (2016)
Tez:
-
4) ""Türkiye’de Bir İlk Olarak Demokratik ve Barışçıl Bir Eğitim Yaklaşımı: Anadili ve Kültürü Eğitiminde Yaşayan Diller Ve Lehçeler Dersi Örneği", "Yard. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME" "Yard. Doç. Dr. Şenel GERÇEK", , 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, Kocaeli., , , (2014) Tez:", , , , , , (2016)
Tez:
Ulusal-
5) " Cevirme, H.,& Ayan E., B., “The educational functions imposed to folk tales in schoolbooks for children’s literature course”", Cevirme, H.,& Ayan E., B., , , , , 2016", , ICLEL 15 Konferans Prooceeding Book, , , , (2016)
Tez:
6) " "Öğretmen Adaylarının Uygulama Derslerindeki Becerilerinin Ölçme ve Değerlendirilmesinde Değerlendirme Formlarının İşlevi", " Tez", Yard. Doç. Dr. Şenel Gerçk, Yard. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME, Öğretim Gör. Dr. Gürkan YAVAŞ, , III. Türkçe Öğretmenliği Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi , ,, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
7) "Necati Beğ ve Halk Ozanlarının Şiirlerinde Ortak Bir kültürel Kod:Kara", , , 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, , , (2009)
Tez:
Uluslararası
8) ""Attitude of Pre-service Teachers through Punishment within Jung’s Theory of Archetypes", Yrd. Doç. Dr. Belgin Tanrıverdi, Yrd. Doç.Dr. Yıldız Öztan Ulusoy, Yrd. Doç. Dr. Hülya Çevirme, , WCES-2009 World Conference on Educational Sciences, , , (2009)", Belgin Tanrıverdi, yıldız Ulusoy, Hülya Çevirme, , WCES-2009 World Conference on Educational Sciences, , , , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
9) " Necati Beğ ve Halk Ozanlarının Şiirlerinde Ortak Bir Kültürel Kod : Kara, ", Hülya Çevirme, , . Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
10) "Halk Şiirinde Saz", Hülya Çevirme, , Halk Çalgıları Uluslararası Sempozyumu, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
11) "Ahmet Kutsi Tecer'in Türk Halk Tiyatrosuna Katkıları ,Uluslararası Halk Kültüründe Titatro Sempzm. 2008 Yedi tepe Üniversitesi ", hülya Çevirme, , Uluslararası Halk Kültüründe Titatro Sempzm. 2008 Yedi tepe Üniversitesi , , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
12) "HALK OZANLARININ ŞİİRLERİNDEKİ GİYİM İLE İLGİLİ SÖZCÜK/KAVRAMLARIN BAĞLAMSAL ÇÖZÜMLEMESİ ", Hülya çevirme, , halk kültüründe giyim,kuşam, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
13) "HALK ANLATILARINININ METİNSELLİĞİ", Hülya Çevirme,Rıfat Oymak, , , , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
14) "Sosyo- Kültürel Değişimlerin 19-20 yy. Halk Hikayesi Anlatı Geleneğine Yansımaları, Halk Kültüründe Değişmeler Uluslararası Sempozyumu,2005, 17-19 Aralık, Kocaeli. ", , , , , , (2007)
Tez:
Uluslararası-