15 Aralık 2019 | Pazar
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: : Murathan Mungan’ın Hikayelerinin Kültür Yapılarının Değerlendirilmesi ve Greimas Göstergebilim Yöntemine Göre Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Danışman: Abdulkerim Dinç
Alan: halkbilim
Üniversite: atatürk ünvstsi
Tarih: 1992 - 1999
Yüksek Lisans Tez: Ahmet Kutsi Tecer’in Türk Halk Kültürüne ve Edebiyatına Katkıları
Danışman: Muhan Bali
Alan: Halkbilim
Üniversite: atatürk ü.
Tarih: 1989 - 1992
Lisans : Türk dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Üniversite: atatürk ü.
Tarih: 1985 - 1989