14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "2. Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi Üzerine Öğretmen Görüşleri-Bremen Örneği” ", Hülya Çevirme, WCES-2013,5 th.Conference on Educational Sciences Direct, Procedia Socail and avioral Science, , , , (2013)
 • "5.., In Turkish Elderly Population Elder Abuse and Neglect: A Study Of Prevalence, Related Risk Factors and Perceived Social support. HealthMED Journal 2012:6(1);88-96.(SCI-EXPANDED) ", A Çevirme Sayan, N Uğurlu, H Çevirme, G Durat, . HealthMED Journal 2012:6(1);88-96.(SCI-EXPANDED) , 6(1), );88-96.(, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "2. Çevirme, H., (2017). Traditional Games And Entertainment ın Murathan Mungan’s stories As A Conflict Area. ", Hülya Çevirme, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Cilt:10,Sayı 19, s.61-72, 10/19, 61-72, (2017)
 • "AResarch About the Goal of producing an Art Work in Turkish Language and Literature Courses. ", Hülya Çevirme, Şenel Gerçek, Turkish Studies, 12/25, 223-236, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • ". Çevirme, H., (2017). TC. Milli Eğitim bakanlığı orta öğretim Türk Dili ve edebiyatı dersi öğretim programında kültürel aktarım. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri prof. dr. M. Fuad Köprülü Anısına, s, 299-309, ISBN: 978-975-507-287-6 (basılmış Bildiri)", Hülya Çevirme, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri prof. dr. M. Fuad Köprülü Anısına, s, 299-309, ISBN: 978-975-507-287-6 (basılmış Bildiri), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu , , s, 299-309, ISBN: 978-975-507, , (2018)
 • ""A RESEARCH ON THE METHODS AND TECHNIQUES APPLIED BY LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS", Şenel Gerçek, Hülya Çevirme, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France February 3-6, 2016., , , (2016) Tez:", , , , , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Özel öğretim Yöntemleri, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Edebiyat bilgi ve Kuramları1, Türkçe Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yazınsal metin incelemeleri, Dıramatik Yazarlık,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »