23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Öğretmen Adaylarının Algılanan Problem Çözme Becerileri ", Kolayiş, H., ve Turan, H, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 22-32, (2018)
 • "Ortaöğretim Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Boş Zaman Değerlendirme Tercihleri (Kocaeli Örneği)", Turan, H., Şahin, İ., Altın, E. N. , Turkish Studies. Information Technologies & Applied Sciences, 13(19), 1808-1820, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Öğrencilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği", Yıldız Ulusoy, Gülşen Varlıklı, Funda Dağ, Ümit Sahranç, Hakan Turan, , XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. ESOGÜ 5-7 Eylül 2013. Eskişehir, , , (2013)
 • "Personal, Educational and Vocational Needs Profiles of Kocaeli University Students: Problems and Solution Suggestions", Yıldız Ulusoy, Gülşen Varlıklı, Funda Dağ, Ümit Sahranç, Hakan Turan, , 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013. Sapienza University of Rome. Italy , , , (2013)
Devamı »

Projeler

 • 2) Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel, Eğitsel ve Mesleki İhtiyaç Profilleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • 1) Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim İçin İletişim: Türkiye-Bulgaristan (Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey-Bulgaria)
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Stake'in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »