24 Eylül 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Personal, Educational and Vocational Needs Profiles of Kocaeli University Students: Problems and Solution Suggestions. ", Ulusoy, Y., Varlıklı, G., Dağ, F., Sahranç, Ü., Turan, H., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1059-1063, (2014)
 • "Evaluating Teacher Education Curricula’s Facilitation of the Development of Critical Thinking Skills", "Belgin Tanrıverdi, Yıldız Ulusoy, Hakan Turan", Eurasian Journal of Educational Research, 47, 23-40, 47, 23-40, (2012)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Okul Başarısı ile Öğretmenlerin Okul Memnuniyeti Arasındaki İlişki", "İsmet Şahin", "Hakan Turan", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 185-195, (2017)
 • "Comparison of Critical Thinking Dispositions of Prospective Teachers", Hakan Turan, Educational Research and Reviews., 11(8), 867-876, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Öğrencilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği", Yıldız Ulusoy, Gülşen Varlıklı, Funda Dağ, Ümit Sahranç, Hakan Turan, , XXII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. ESOGÜ 5-7 Eylül 2013. Eskişehir, , , (2013)
 • "Personal, Educational and Vocational Needs Profiles of Kocaeli University Students: Problems and Solution Suggestions", Yıldız Ulusoy, Gülşen Varlıklı, Funda Dağ, Ümit Sahranç, Hakan Turan, , 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013. Sapienza University of Rome. Italy , , , (2013)
Devamı »

Projeler

 • 2) Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel, Eğitsel ve Mesleki İhtiyaç Profilleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • 1) Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim İçin İletişim: Türkiye-Bulgaristan (Network for Intercultural Dialogue and Education: Turkey-Bulgaria)
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Stake'in Uygunluk Modeliyle Değerlendirilmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »