26 Mayıs 2019 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Investigation of Undergraduate Student’s Self-Esteem Levels in Terms of Some Variables Üniversite Öğrencilerin Öz Saygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Hüseyin GÜL, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 194-205 [2013], 28 (2), 194-205, (2013)
 • "Evaluation of Lecturer Performance Depending on Student Perception in Higher Education - Öğrenci Algısına Dayalı Olarak Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesi", Hüseyin GÜL, Eğitim ve Bilim / Education and Science, 35 (158), 158-168, (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Participation of student councils in decision making at universities in Turkey", Hüseyin GÜL, College Student Journal, 44, 579-588, (2010)
 • "The analysis of the higher education students' levels of personal indecisiveness behavior", Hüseyin GÜL, E-Journal of New World Sciences Academy - Education Sciences, 5, 1259-1271, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Fen Başarı Farkı Bulunan Okullarda Fen Başarısına Etki Eden Bilişsel ve Duyuşsal Faktörlerin İncelenmesi"", "Y.Doç.Dr. Ömer Acar", "Y. Doç. Dr. Hüseyin GÜL", , III. Uluslararası İlkokul Eğitim Konferansı 8-10 Ekim 2015, , , (2015)
 • "Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Umutsuzluk Durumlarına İlişkin Algılarının Eğitim Yönetimi Bakımından Analizi", Hüseyin Gül, , International EJER 2014 Congress, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • Türk Eğitim Tarihi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yazı Yazma Teknikleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Eğitime Giriş, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Öğrenci Algılarına Dayalı Olarak Öğretim Üyelerinin Değerlendirilmesi
  tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri
  tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Teknik Eğitim Fakültesi'nin SWOT Analizi (Kocaeli Üniversitesi)
  tarafından desteklenmiştir. (2008)
Devamı »