23 Kasım 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Turizm Lisans Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kariyer Uyum Yetenekleri Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Örneği", Hatice Güçlü Nergiz, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Özel Sayı 2018, 43-52, (2018)
Tez:
-
2) "Turizm Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme", Güçlü Nergiz, Hatice, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14, 217-247, (2016)
Tez:
-
3) "Otel İşletmelerinde Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek Boyutları Üzerine Bir Model Önerisi", Güçlü Nergiz, Hatice, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 2, (2016)
Tez:
-
4) "Otel İşletmelerinde Hata Yönetiminin Psikolojik Güvenlik, Örgütsel Performans ve Örgütsel Öğrenme Üzerindeki Etkisi", Hatice Güçlü Nergiz, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26 (2), 221-237, (2015)
Tez:
-
5) "The Impact Of Tourism Department Students’ Affectivity On Their Perception Of Working Conditions In The Sector And Career Expectations: Kocaeli University Case", "Hatice Güçlü Nergiz", "Banu S. Unsal Akbiyik", International Journal of Arts & Sciences’ , 8 (4), 81-90, (2015)
Tez:
6) "Turizm İşletmelerinde Örgüt- İşgören İlişkileri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", "Hatice Güçlü Nergiz" "Gökhan Ayazlar", Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı , , 287-306, (2009)
Tez:
-
7) "An Analysis of the Manifest Need Levels of Employees in Hotels", "Meryem Akoğlan Kozak" ve "Hatice Güçlü Nergiz", International Journal of Culture and Tourism Research, 2 (1), 27-46, (2009)
Tez:
-
8) "Turizm İşletmelerinde Duygusal Çaba Faktörlerinin İşe Alma Sürecinde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma", "Meryem Akoğlan Kozak" "Hatice Güçlü Nergiz", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 39-56, (2008)
Tez:
9) "Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme", "Meryem Akoğlan Kozak" ve "Hatice Güçlü", İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, e-Dergi, 5 (1), , (2003)
Tez:
-