21 Eylül 2018 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Turizm İşletmelerinde Kuşak Teorisi ve Kuşaklararası İş Değerlerindeki Farklılıklar", "Güçlü Nergiz, Hatice", "Özeren Yılmaz, Nazlı", , VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, , 62-73, (2016)
Tez:
Ulusal-
2) "THE IMPACT OF TOURISM DEPARTMENT STUDENTS’ AFFECTIVITY ON THEIR PERCEPTION OF WORKING CONDITIONS IN THE SECTOR AND CAREER EXPECTATIONS: KOCAELI UNIVERSITY CASE ", "Hatice Güçlü Nergiz", "Banu S. Ünsal Akbıyık", , Annual Multidisiplinary Conference at Ryerson University, , , (2015)
Tez:
Uluslararası
3) "Otel Çalışanlarının Duygusallıklarının Genel İş Tatminleri ve İşte Kalma Niyetleri Üzerindeki Etkisi", Hatice Güçlü Nergiz, , 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2, 762-767, (2015)
Tez:
Ulusal
4) "Restoran Müşterilerinin Hijyen Faktörlerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma", "Hatice Güçlü Nergiz", "Gülçin Özbay", , 2 nd International Congress of Tourism and Management Researchers-2015, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
5) "Restoran Kartlarının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi: Çanakkale Örneği", , , IV. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu: Gastronomi Turizmi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
6) "Duygusal Emek: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma", "Mehmet Sarıışık", "Şevki Ulama", "Hatice Güçlü Nergiz", , 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 2, 1031-1044, (2014)
Tez:
Uluslararası
7) "Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili (1990-2013)", Hatice Güçlü Nergiz, , VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, , 212-221, (2014)
Tez:
Ulusal
8) "Gayret ve Hızırreis Müze Gemileri", "Hatice Güçlü Nergiz", "Abdurrahman Nergiz", , I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, , 445-457, (2010)
Tez:
Ulusal
9) "Osmanlı Dönemi İzmit Camileri", "İlknur Erbaş" ve "Hatice Güçlü Nergiz", , I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, , 506-518, (2010)
Tez:
Ulusal
10) "University Student's Perceptions and Attitudes about Time Using, and how to deal with Their Daily Life Stress: An Investigation from Turkey", "Mehmet Sarıışık", "Hatice Güçü Nergiz", "Özgur Ergun", , 6 th International Strategic Management Conference, , , (2010)
Tez:
Uluslararası
11) "Ethical Approaches and Their Application in Hotel Managers' Decision Making", "Hatice Güçlü Nergiz", "Meryem Akoğlan Kozak" ve "Sabah Balta", , Professional Ethics: In Business and Social Life. 21 th. EBEN Annual Conference, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
12) "Turizm Gelişiminde Turizm Planlaması ve Destinasyon Planlamasının Önemi", "Fermani Maviş" ve"Hatice Güçlü", , II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
13) "Ege Bölgesi Örnekleminde Örgütsel Bağlılık Bileşenlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", "Hatice Güçlü", , II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
14) "Otel İşletmelerinde Yönetici Yaratıcılığını Engelleyen Unsurlar Üzerine Nitel Bir Çalışma", "Fermani Maviş" ve "Hatice Güçlü", The Third Graduate Research in Tourism Conference Proceedings Book, , , 478-494, (2006)
Tez:
Uluslararası-
15) "Alternatif Turizm Kapsamında Sakarıılıca’da Doğa Sporları Potansiyeli", "Hatice Güçlü", , I. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, , 223-236, (2003)
Tez:
Ulusal-