21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Turizm Lisans Öğrencilerinin Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kariyer Uyum Yetenekleri Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Örneği", Hatice Güçlü Nergiz, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Özel Sayı 2018, 43-52, (2018)
 • "Turizm Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme", Güçlü Nergiz, Hatice, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14, 217-247, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Dergipark’a Kayıtlı Turizm İşletmeciliği Dergilerinde Yayımlanan Gastronomi ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi", Güçlü Nergiz, H. ve Kapucuoğlu, M.İ., 7th International Conference on Business Administration Proceedings Book, . 7th International Conference on Business Administration , , 72-79, (2018)
 • "Turizm Bilim Alanında Kadın Akademisyenler", Güçlü Nergiz, H., , Prof. Dr. Hasan Olalı Sempozyumu, , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Alternatif Turizm, Konaklama İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Konaklama İşletmeleri Yatırım Proje Analizi, Konaklama İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »